Pub w Budynku dworca PKP

Cytat:| 1.Czy ktos sie orietuje jakie przepisy reguluja sprawe sprzedarzy
napojow
| alkocholowych w lokalu zlokalizowanym w bubynku dworca kolejowego .
Bylbym
| wdzieczny za jakies podpowiedzi .

ORIENTUJĘ SIĘ, że sprawę SPRZEDAŻY napojów ALKOHOLOWYCH na dworcach i w
pociągach regulują:

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych:
(...)
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, [zmieniony w 2001 r. -
było: "komunikacji krajowej"]A w "Wawelu" jest alkohol :-)
A w "Malinowskim" ni ma :-(

To gdzie tu reguła ?
I to i to międzynarodowe

 

leczenie przymusowe - alkoholizm

Cytat:
Czy, a jeśli to na jakiej podstawie sąd może skierować na przymusowe
leczenie odwykowe?Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1231 ze zmianami)

Generalnie wniosek do Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Gdy komisja chce skierować na leczenie przekazuje wniosek do sądu, który
na podstawie opinii biegłego i materiałów dostarczonych przez komisję
kieruje, lub nie.

leczenie przymusowe - alkoholizm

Cytat:

Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1231 ze zmianami)Dziękuję. Nie wim dlaczego byłem przekonany, że kwestię
ubezwłasnowolnienia reguluje jedna ustawa czy to dotyczy alkoholu czy
innych przypadków choroby psychicznej.

spozywanie alkoholu w sklepie, przed sklepem

Cytat:Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.powiedziales, co wiedziales? czy tak zgadujesz?jesli wiesz, odpowiedz, podaj
konkretne artykuly, bo z tej ustawy nie wynika jednoznaczna odpowiedz. chyba,
ze jestes asystentem u wrozki.

 

spozywanie alkoholu w sklepie, przed sklepem


Cytat:| Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
| przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

powiedziales, co wiedziales?Tak jest. Kiedy sam przeczytasz, będziesz wiedział to samo co i ja.
Czytać potrafisz, a do zrozumienia dotyczących przytoczonego przez
ciebie przypadku przepisów niewiele więcej potrzeba. No, chyba że tego
nie posiadasz, ale tutaj nie pomoże nawet najbardziej tęgi umysł
prawniczy.
EOT

Z poważaniem
PWZ

kazus KK ciekawy :)

Cytat:a jezeli chodzi o tego nieletniego brata 16 letniego ,to skoro 10 par 2
nie
wchodzi w gre ,to na jakiej podstawie bedzie pociagniety do
odpowiedzialnosci za usilowanie?
i czy w takim razie w ogole bedzie odpowiadal ?USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U.02.11.109 )

Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:

1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie
ukończyły lat 18,

2) postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które
dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17,

3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób,
względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do
ukończenia przez te osoby lat 21.

czy policjant ma prawo wejsc do lokalu i.....

Cytat:Uzytkownik "januszek"Podam raz jeszcze

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(...)
Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
        1)      osobom, których zachowanie wskazuje, że
znajdują się w stanie nietrzeźwości,
        2)      osobom do lat 18,
        3)      na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający
lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania
dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Netia, Kruk i 15 latek

Sprawę normuje art. 8 i nast. kodeksu cywilnego. Ograniczoną zdolność do
czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz
osoby ubezwłasnowolnione częściowo. (art. 15 kc). Tak więc, jeśli nie
zaliczyć umowy z NETIĄ do drobnych spraw życia codziennego, a do takiej
tezy skłaniam, to o ile umowa nie została potwierdzona przez rodziców jest
ona nieważna. Tak więc faktycznie raczej proces cywilny mu nie grozi, a
jeśli już, to NETIA przegra, bowiem umowa będąca podstawą roszczeń jest
nieważna.

Ale przedsiębiorczy nastolatek w trakcie zawierania tej umowy trochę
nakłamał, jak wynika z postu. Wpisał z sufitu numer dowodu osobistego, a
może i inne dane podał błędne, jak choćby wiek (nie wiem, czy wymagają).
Tak więc popełnił czyn karalny i może zostać pociągnięty do
odpowiedzialności karnej (vide art 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich). Wydaje mi się, że bez trudu można
dowieść, że gdyby nie wpisał numeru dowodu osobistego, to nikt by z nim
nie zawarł umowy.

Co się bardziej opłaca, to już wybór rodziców nielata. Za 200 zł nababrać
mu w papierach? No ale może z drugiej strony facet zacznie trochę myśleć,
co robi. Zresztą nie mam pojęcia jakich prawników ma KRUK i czy wiedzą o
tym, ze gość jest nieletni. Ja bym sugerował podjęcie rokowań z NETIĄ.
Wyjaśnić im, ze to dziecko zrobiło psikusa. Może coś utargujecie. W końcu
im również niewiele z tego przyjdzie, że chłopak zostanie uznany za
oszusta.

VAT 7: 3 dni spoznienia = 200 zl

Zdradzić nas mogą tyko ci, którym zaufamy.

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. (Dz. U. z dnia 21
czerwca 2000 r.)

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w
sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o
przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub
środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o
przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze,
poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie
art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z
1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz.
931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w
sprawach nieletnich",
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
8) poszukiwanych listem gończym,
9) tymczasowo aresztowanych,
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Wykroczeń tu nie widzę. Poprzednio był CRS. Nie mam pod ręką tamtej ustawy,
ale zakres ewidencji był identyczny.

Alkomat czy Tester moze byc podstawa zwolnienia ????

Cytat:Czy jest jakas wykladnia prawna czym i jak mozna sprawdzac pracownikowna
zawartosc alkoholu  ???

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 17.
1. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają
obowiązek
niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie,
że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał
alkohol w
czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być
podane

2. Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą
również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi
uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.
3. Na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, kierownik zakładu
pracy lub
osoba przez niego upoważniona jest obowiązana zapewnić przeprowadzenie
badania stanu trzeźwości pracownika.

Jak widać badanie przeprowadza się na _żądanie_ pracownika. Nakazywanie
pracownikowi poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu jest naruszeniem dobra osobistego, jakim jest wolność. Zgodnie
z przepisami KC dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa
cywilnego i możesz żądać zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego
dobra.

Pozdrawiam.
Krzysiek

Alkomat czy Tester moze byc podstawa zwolnienia ????

Cytat:| Czy jest jakas wykladnia prawna czym i jak mozna sprawdzac pracownikow
na
zawartosc alkoholu  ???

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 17.
1. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają
obowiązek
niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie,
że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał
alkohol w
czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być
podane

2. Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą
również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi
uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.
3. Na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, kierownik zakładu
pracy lub
osoba przez niego upoważniona jest obowiązana zapewnić przeprowadzenie
badania stanu trzeźwości pracownika.

Jak widać badanie przeprowadza się na _żądanie_ pracownika. Nakazywanie
pracownikowi poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu jest naruszeniem dobra osobistego, jakim jest wolność. Zgodnie
z przepisami KC dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa
cywilnego i możesz żądać zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie tego
dobra.Dokładnie. Policja nawet nie może przyjechać do takiego delikwenta bo niby w
jakim celu (chyba, że leży gdziać nieprzytomny)

Sopot bez alkoholu po 24-tej

Cytat:Czy to wogóle zgodne z prawem?Zgodne (niżej podstawa prawna).
Ale pytanie jest bezzasadne, bo uchwala Rady Sopotu dotyczy zamykania
sklepow po 23 a nie zakazu sprzedawania alko :)

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 14.
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w
parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w
punktach sprzedaży tych napojów.
[...]
6. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub na określonych
obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić
czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych.

za 5 lat benzyna po 30zÂł??

Cytat:A co sie stalo w okolicach 1985 ze taki spadek ?

J.Pazdziernik 1973 - OPEC nakłada embargo - cena baryłki skacze z $2 do $10
1979 - rewolucja w Iranie -  cena rośnie do $26
Wrzesień 1980 - Saddam Hussein rozpoczyna wojnę z Iranem, cena sięga $40
1981-1985 - wzrost podaży spoza OPEC. Cena spada do $11 w 1986 roku
Styczeń 1991 - Operacja "Dessert Storm" - cena po raz pierwszy od 1982
przekracza $30
1991-1997 - w miarę stabilny rynek - cena waha się w przedziale $15-$22
1998 - wzrost podaży, spadek popytu (kryzys w Azji) - cena spada poniżej $10
Styczeń 1999 - wrzesień 2000 - wzrost popytu, cięcia OPEC - cena z $10 do
$30
Osłabienie koniunktury, a potem 9/11/2001 powodują spadek cen ropy poniżej
$20
2002 - strajki w Wenezueli i cięcia w eksporcie Rosji - cena wraca powyżej
$30
2003 - Straty wywołane huraganem Hugo popychają ceny powyżej $40
2005 - Wysoki popyt, zakłócenia w dostawach z Iraku i Nigerii, huragany w
Zatoce Meksykańskiej, doprowadzają ceny powyżej $50
Luty 2006 - Próba ataku na rafinerię Abqaiq cena ropy zwyżkuje 4% w ciągu
dnia
Kwiecień 2006 - Po raz pierwszy w historii cena przekracza $75
Lipiec 2006 - Konflikt w Libanie, napięcia w stosunkach z Iranem - cena ropy
sięga $78
Jesień 2006 - sezon huraganów mija spokojnie - ceny spadają do $60

(Na podstawie pracy:  Bliski Wschód i bezpieczeństwo energetyczne , Akademia
Ekonomiczna w Krakowie , Ustronie 12 stycznia 2007)

MZK - przetarg na sprzedaż autobusów

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o.
w Piotrkowie Trybunalskim
ogłasza przetarg nieograniczony
na zbycie niżej wymienionych środków transportowych:
1. JELCZ M11 - rok. prod. 1990, nr rej. PTY 4523 - cena wywoławcza 10.000 zł
2. JELCZ M11 - rok. prod. 1986, nr rej. PKI 2248 - cena wywoławcza 6.400 zł
3. JELCZ PR110 - rok. prod. 1991, nr rej. PKH 8412 - cena wywoławcza 19.700

4. IKARUS Pogotowie Techniczne - rok. prod. 1982, nr rej. PKZ 0389 - cena
wywoławcza 4.800 zł

Przetarg odbędzie się 2 listopada o godz. 10.00 w siedzibie Spólki przy ul.
Krakowskie Przedmieście 73.
Jeżeli I przetarg nie dojdzie do skutku, w tym samym dniu odbędzie się II
przetarg o godz. 11.00
Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można oglądać na terenie Spółki w
dniach 30-31 października 2006 r. w godz. 6.00-14.00.

Pełny tekst ogłoszenia można zobaczyć na str. 24 Dziennika Łódzkiego z
24.10.2006: http://egazeta.dziennik.lodz.pl/O46659_2006/10/24/DL102424M.pdf

Są to kolejno wozy #: 07, 14, 26 i 99.

pzdr
Krzychu

alkohol przez internet

| Ustawa nie definiuje czym jest "punkt sprzedazy". Gdyby przyjac, ze
| sprzedazy dokonuje sie wylacznie w sklepie, to przy fakcie ze nie mozna
| uzyskac zezwolenia np. na samodzielny ogrodek piwny -(  przedsiebiorca nie
| dostarczy nam  prawa do lokalu - co zamyka sprawe ze wzgledow formalnych),

USTAWA
z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
tekst ujednolicony uwzględniający nowelizacjęz dnia 28 marca 2003 roku
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 18 7.6.  wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w
miejscu wymienionym w zezwoleniu,

M.

alkohol przez internet

No i jeszcze
USTAWA
z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
tekst ujednolicony uwzględniający nowelizacjęz dnia 28 marca 2003 roku
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 18
10.
"3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w
miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku
publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt
sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do
ochrony porządku publicznego,"

Jeżeli miejscem sprzedaży jest punkt sprzedawca - kurier mozemy byc
spokojni, moj kurier jest co prawda nerwowy ale nie szaleje :-),ale
jezeli ma to być punkt kurier - klient to zakłóceń w okresie 6 miesięcy
będzie więcej o jakieś kilka tysięcy, tym bardziej, że ustawa nie mówi,
że zakłócający musiał być po spożyciu alkoholu zakupionego od danego
przedsiębiorcy.

M.

komu ma służyc prohibicja


Cytat:Zakazu spozycia nie maCo ty powiesz?

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 r.

Art. 14
(...)
pkt 2. a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach,
placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia
na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Art. 43 [1]
pkt. 1 #  Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art.
14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach
nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez
siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub
podawania, podlega karze grzywny.

Czyli Papiez bedzie spozywal alkohol na placu ;)

sie doigralem ;)


Cytat:W Polsce nie ma zakazu spozywania alkoholu w miejscu publicznym. TO ze
straznicy miejscy tak twierdza nie znaczy ze to jest prawda.Tia... "Znaczy Pan nie wiedział a powiedział?"

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 r.

Art. 14
(...)
pkt 2. a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach,
placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia
na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
(...)
pkt 6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych
obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić
czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych.

Art. 43 [1]
pkt. 1 #  Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art.
14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach
nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez
siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub
podawania, podlega karze grzywny.
pkt 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

Hehehe, swoją drogą ciekawe jak wygląda "usiłowanie spożycia alkoholu"
ale to nie zmienia faktu, że zakaz jest.

byłam żoną alkoholika

Zobowiązanie do leczenia odwykowego Drukuj Email
Redaktor: Andrzej
24.06.2008.
Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich (...), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji, jeśli odmawia ona współpracy. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowej wbrew jego woli.
Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.
Zmieniony ( 24.06.2008. )

Na krzywy ryj można, ale "na krechę" - nie

Cytat:Dla mnie to jest chore. Przecież kazdy sklepikarz płaci podatek od utargu. Skoro wydał na zeszyt to normalne, że w innym dniu ( tygodniu) i tak odprowadzi podatek od tej sprzedaży.Lesiu, trochę minąłeś się z głównym aspektem tej sprawy, tu nie chodzi o podatek, tylko o łamanie prawa w postaci w/w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która mówi miedzy innymi o; zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt.

Cytat:USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231

Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
2) osobom do lat 18,
3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.Ja osobiście, odwołałbym się do etyki i dobrego tonu tych pań zza lady. One dobrze wiedziały że dając na krechę, zubażają rodziny tych pijących alkohol mężczyzn. Zresztą płacąc gotówką, facet i tak pozbawia być może własne dzieci chleba. No ale gdyby nie mógł dostać na krechę, to być może jeden dzień byłby trzeźwy

Czyli generalnie nie zgadzam się z Tobą .

Jak trafiłeś na Orbital

USTAWA z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) [w:] Dz.U.02.147.1231 2002-10-09

Art. 1.1 Organy administracji (...) są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do (...) zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy , (...).

Z ustawy jasno wynika, że spożywamy na zlotach, a nie w trakcie użytkowania serwisu. Wbić to sobie do łba, wsio moczymordy, bo cała restrukturyzacja procedur spożycia idzie w cholerę.

P.S.
Za zmianę kontekstu wynikłą w skutek brakujących elementów tekstu ustawy, w.w. administracja nie odpowiada :)

Przymusowe pobranie krwi

Witam.
Chciałbym poznać opinie szanownego grona forumowiczów na temat pobierania krwi w przypadku braku zgody osoby podejrzanej .

Jak ma się przepis art. 20 par 3 kpow do art 47. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.

O ile w przypadku osoby podejrzewanej o dokonanie przestępstwa sprawa jest jasna i wynika z art 74 par 3 kpk, to w przy wykroczeniach w art 20 par 3 kpow nie jest wymieniony ten przepis.

Moim zdaniem w przyadkach podejrzenia popełnienia wykroczenia należałoby stosować art 47 ustawy o wychowaniu... o ile do stwierdzenia wypełnienia jego znamion potrzebne jest oznaczenie stężenia alkoholu w organiźmie np. art 87 kw lub 70 par 2 kw.

Podsumowując jestem zdania, iż w przypadku odmowy poddania się badaniom alkomatem i pobraniu krwi, wobec osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia może być użyty przymus bezpośredni w celu wykonania zabiegu.

rekrutacja 2007 do służby w Policji - rozpoczęta

Musisz wpisać jeżeli byłaś karana w niżej wymieniony sposób:

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”.

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”,
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
poszukiwanych listem gończym,
9) tymczasowo aresztowanych,
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

wyrok w sądzie dla nieletnich

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”.

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”,
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
poszukiwanych listem gończym,
9) tymczasowo aresztowanych,
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Tak wygląda umieszczenie nieletnich w KRK. Gdyby któryś z Was figurował w KRK to o pracy w Policji może zapomnieć. Oprócz KRK jest jeszcze wywiad przeprowadzony przez dzielnicowego. Musi być pozytywny.

włóczenie - pytanie

art.4 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich : „(...) każdy kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu(...)”

Czy jeżeli włóczę się po 22 (ale rodzice o tym wiedzą) to ktoś może mi coś za to zrobić?
Z góry dziękuję za odpowiedź
ps. chciałam dodać że zachowuję się normalnie (tzn. nie piję, nie palę, nie krzyczę (no może w parku jak nikogo nie ma... ale to tak cicho, i nie niszczę niczego)

Impreza w Harlemie?

Wiem trochę to trwało a nawet sporo ale cóż zapomniałam o tym ciut

no więc:

Cytat:Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1.231 z póź. zm.) w sprawie:

Art. 43[1]1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.z pozdrowieniami dla Agnes i colute'ty

Kolejna sensacja w mediach :/

Art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 147 z późn. zm.):
Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi od 0,2%o do 0,5%o alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi powyżej 0,5%o alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Informacją nie jest, że pies ugryzł człowieka. Informacja jest wtedy, gdy człowiek ugryzie psa!!!

Kolejna sensacja w mediach :/

Cytat:Art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 147 z późn. zm.):
Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi od 0,2%o do 0,5%o alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi powyżej 0,5%o alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Informacją nie jest, że pies ugryzł człowieka. Informacja jest wtedy, gdy człowiek ugryzie psa!!!


Dziękować.

Jachtem po alkoholu

Nie ma co platformersji działają
Projekt z dnia 6 stycznia 2009 r.
USTAWA
z dnia ……………………………………………… 2009 r.
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i
Nr 176, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:
Art. 142. Zabrania się kierowania w ruchu wodnym pojazdami innymi niż
mechaniczne w stanie po użyciu alkoholu.”;

W-Fy w Krasiniaku

A mnie wprost zżera ciekawość co Wy robiliście na wfach w trakcie tych mrozów. Szczególnie grupy mojego ulubionego wfisty. Na sali na ogól nigdy nie było za ciepło to może zajęcia przy -25 na dworzu. W końcu kiedyś Szanowny Pan magister powiedział, że przebywanie na zimnie jest zdrowe, przecież ludzie leczą się w komorach zimna. To jak spodenki na nogi, koszulki i na boisko - CZAS NA MECZ O PUCHAR KIBICA - butelkę po wódce pozostawioną przez okolicznych pijaczków. ( Swoją drogą wychowywanie młodzieży zgodnie z USTAWĄ
z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi )

Taki mały cytacik mi się z tej ustawy nasunął:

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględnia problem trzeźwości i abstynencji wśród celów wychowania oraz zapewnia w programach nauczania wiedzę o szkodliwości alkoholizmu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym i społecznym.

Może w programie wfu jest zapisane: - gry sportowo rekreacyjne o butelkę po wódce

Pozdrawiam.

Alkohole

Co polecacie a czego unikac jak ognia Co jest dobre i tanie a co drogie i do bani Czyli jednym słowem wasze ulubione alkohole.

Kodeks karny Art. 208. Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r ze zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewnienie warunków sprzyjających działaniom tych organizacji.

Alkohole

A czy ten temat jest zgodny z prawem ?? Nie śmiejcie się ale dostęp do forum mają osoby niepełnoletnie. A tu mam coś na ten temat:

Kodeks karny Art. 208. Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r ze zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewnienie warunków sprzyjających działaniom tych organizacji.

Realizacja wyżej wymienionych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustawodawca zobowiązuje rady gmin do corocznego uchwalania programu.

Może profilaktycznie zamieścić na pierwszej stronie ostrzeżenie o szkodliwości tematu tak żeby nikt sie później nie sadził z tego powodu ??

Piwo i seks

Cytat:ad 1. USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi:
"Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.Ten kawalek jest najlepszy...szczególnie jak wspominam pewne epizody z koszar Prosty wniosek: cale WP należy zamknąć !

Podhale, Spisz, Orawa, Pieniny, Gorce

ONR Podhale, a Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"

Rozwój człowieka to ciężka praca, aby żyć godnie należy podjąć pracę polegającą na zmaganiu się z samym sobą, swoimi słabościami, ale i rozwijaniem swojej potencjalności, talentów, które wcześniej trzeba odkryć. To kształtowanie wrażliwości swojego sumienia. Miarą dojrzałego człowieka, jest właśnie prawidłowo ukształtowane sumienie....


Gminna Komisja Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu w ramach trwającej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" zorganizowała szkolenie dla właścicieli i pracowników, podmiotów podających i sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Czarny Dunajec. Szkolenie odbyło się się w Sali Obrad Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, na ul. Piłsudskiego 2, dnia 27 czerwca 2008r. o godzinie 10.00.

Przeciwdziałanie w naszym regionie nadużywaniu alkoholu stanowi jeden z priorytetów w założeniach społeczno-programowych ONR Podhale. Dlatego też i tu nie mogło zabraknąć naszych przedstawicieli.

Celem szkolenia była analiza części ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. Udział w Szkoleniu był bezpłatny i został potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

ONR Podhale

Ktory utwór el-muzyki uważacie za naj naj ?


Jak przyjedzie fantomasz i Jerry i paru innych, ktorzy sie na mnie szykuja to bede .
Bel, zauważyłeś, że im bardziej się betonujemy, tym częściej mówimy jednym głosem?
Szykowac się mogę jedynie na piwo, tudzież [ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi], a nade wszystko wspólne słuchanie muzyki

f.

DREAM TEAM;)

Grochu:D DT szykuje sie na takie spotkania ok 3 dni..no wiesz.. oczy trza pomalować, skoczyc na godzinne leżenie w solarium, nalozyc 5kg tapety na buźke, trzeba tez zrzucic pare kilo, pojsc na zakupy, oraz pomalować nasze zacne i godne dwumetrowe pazurki ogolnie... trzeba bylo nas uprzedzic w zeszłym roku o tym<leje>

na podst. art. 16 pkt 4 Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, str. 32), zmienionej Konwencją z dnia 9 października 1978 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Dz.U. L 304, str. 1 i – zmienione brzmienie – str. 77), Konwencją z dnia 25 października 1982 r. w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej (Dz.U. L 388, str. 1), Konwencją z dnia 26 maja 1989 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 285, str. 1) oraz Konwencją z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. 1997, C 15, str. 1), zwanej dalej „konwencją”.

a tak na powaznie.Trip odpada poza tym dzis rodziców żegnam bo w nocy wyjezdzaja takze wiesz... lYpa.. nasz Team nie znosi Tripa<leje> a asiunia i nina idą na maraton to Multi <LOL> bedą sie piłować całą noc...bez skojarzeń

ALEEE ALEEE ALEEEEEE.... mozemy sie zastanowic nad innym dniem, ja bardzo chętnie gdzies sie wybiore;) ekhmm WYBIERZEMY

z poważaniem

BOSSka DREAM TEAM'U

Panowie Zandarmi - prosze o podstawe dzialan

Cytat:

Cytat:

NIE DO KOŃCA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. (Dz. U. NR 25 POZ. 117 z dnia 12 maja 1983 r.)Mam niejakie wrażenie, że cytowane Rozp. zostało wydane na podst. przepisów kodeksu pracy, lub podobnego aktu, nie obowiązującego w wojsku.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie:
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

A ustawa dotyczy nie tylko cywili ale również mundurowych (policji, wojska, straży pozarnej itd.)

____________

piter

Uwaga na spożywanie alkoholu w internatach!

Cytat:[quote="USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)
(tekst ujednolicony)


Ta ustawa nie wymienia terenów Jednostek Wojskowych. A jeśli rzecz idzie o miejsca pracy, to może się tyczyć PC wojska - oni są w pracy. Żołnierze nie są w pracy. Tak samo jak parlamentarzyści.

Swoją drogą ciekawe, jak łatwo niektórzy dają poklask nadinterpretacjom prawa.

Uwaga na spożywanie alkoholu w internatach!

Mr. I! A jak z poklaskiem dla niedointerpetacji prawa? W Twoim wykonaniu Nie doczytałeś czy nie chciałeś doczytać?

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)
(tekst ujednolicony) napisał/a:

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Chmura dymu na Lipowej.

Już myślałem, że jestem jakimś neurotykiem i tylko mi to przeszkadza. Jestem za zrobieniem z tym wreszcie porządku. To nie tylko niezdrowe i niewygodne dla przechodzących - dla stojących też jest niewygodne - przeszkadzałoby mi, gdyby cały czas ktoś mnie potrącał przechodząc, a inaczej się nie da.
Wnoszę o przestawienie popielniczki na wschód od wejścia (w stronę Wisły) - tam mniej osób przechodzi niż od strony Dobrej.

W sumie tak samo jest przed Audimaxem, ale tam na szczęście można bez problemu wyjść bocznym wyjściem.

Wio - pić wódki nie możesz - zabrania tego artykuł 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Chmura dymu na Lipowej.

Cytat:Wio - pić wódki nie możesz - zabrania tego artykuł 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowiOj tam oj tam, prawnik jakiś się odezwał, czy co?

Czyli do dzieła? Może warto też porozmawiać z kimś z Lipowej, kimś, kto odpowiada za popielniczki? Jak przestawią, to może problem z głowy- przynajmniej papierosowy. Bo przegonić z przejścia te tłumy będzie trudniej...

Mniej picia pod chmurką

Cytat:a moze radni ustala zeby straz miejska powolac a nie jakies uchwaly podejmuja ktore sa juz wniesione w zycie??przeciez picie w miejscach publicznych i tak jest zakazane...no niestety tu się mylisz, kolejny raz gdy nasza policja gra na naszej niewiedzy(ta nasza dobra policja wędkarzu). Wyobrażasz sobie policję za granicą, że bezpodstawnie dostajesz mandat i jeszcze policjant o tym dobrze wie, że robi nie słusznie, ale gra na niewiedzy?!
Nie ma zakazu spożywania w miejscu publicznym! Art 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zakazuje spożywania alkoholu w miejscach określonych przez artykuł 14 tejże ustawy. A art. 14 wymienia tylko miejsca w których nie można spożywać alkoholu. Cała ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zawiera żadnej wzmianki o miejscu publicznym, a tym bardziej o zakazie spożywania w miejscach publicznych.

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych.

Zawa115:
Niedostosowane to jest umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217) i wtedy jest też 60 % podstawy;
W rozporządzeniu nie ma sformulowania dotyczącego dziecka "zwyłego" od 7 do 18 lat - ten przypadek jako ogólny opisuje Ustawa o pomocy społecznej (i tam jest 40%) a rozporządzenie dotyczy tylko przypadków pozostałych.
To jest właściwe rozwiązanie legislacyjne, bo Ustawa jest aktem ogólnym i nadrzędnym a rozporządzenie szczegółowym i w tym wypadku opisuje tylko szczegóły, które nie są zawarte w ustawie ale zgodnie z zasadami w niej zawartymi. To jest czytelne dla prawników ale dla reszty świata szalenie mylące.

Napisałam 40% + reszta (czyli 10% dla niezawodowych, niespokrewnionych) ale też 50% dochodu dziecka (najczęściej zasiłku pielęgnacyjnego 144 zł:2= 72zł ale mogą być też alimenty i inne dochody dziecka).

Zgadzam się, że przepisy są zagmatwane, sformułowania niejasne a kwoty nieadekwatne ale tym bardziej bierzmy się do roboty nad dyskusją o ich zmianie na lepsze.

[WO] Ostatnia Klasa - FAQ

Timeline

1957 - narodziny Severusa, Lily i Huncwotów.
1968 - Severus, Lily i Huncwoci zaczynają pierwszy rok w Hogwarcie.
1974 - Severus, Lily i Huncwoci zaczynają siódmy rok w Hogwarcie.
1975 - Severus, Lily i Huncwoci kończą siódmy rok w Hogwarcie, Severus zaczyna służbę u Voldemorta.
1980 - narodziny Harry'ego, Severus zaczyna szpiegować dla Dumbledore'a (zakładając, że stoi po stronie Światła), pierwsza "śmierć" Regulusa Blacka.
1981 - śmierć Potterów, upadek Voldemorta. Severus ląduje w Ministerstwie jako podejrzany o przynależność do Śmierciożerców, jest przesłuchiwany (może przyjmiemy nawet, że był kilka miesięcy w Azkabanie, skąd wyciągnął go Dumbledore?). Syriusz Black bez procesu zostaje zesłany do Azkabanu, Peter Pettigrew ucieka do rodziny czarodziejów - Weasleyów.
1982 - rozpoczyna się proces Severusa, dzięki Dumbledore'owi Snape zostaje oczyszczony z zarzutów. Od września zaczyna pracę w Hogwarcie.

Ostatnia Klasa

Rozdział I - 1 września 1982
Rozdział II - pierwszy tydzień września
Rozdział III, IV - przed 23 września
Początek rozdziału V - dobrych kilka dni po 23 września
Koniec rozdziału V - 24 października
Rozdział VI - 24/25 października, 25 października, 26 października
Rozdział VII, 29 października, 31 października/1 listopada
Rozdział VIII - 1 listopada
Rozdział IX - 1 listopada, pewnie też kilka dni później
Rozdział X - 7 listopada
Rozdział XI - 8 listopada

Ma być Bal Bożonarodzeniowy, oraz wyjście do Hogsmeade tydzień przed Świętami!

Dopisałam timeline dotyczący czasu akcji w Ostatniej Klasie.
S.

Karany czy nie karany?

Cytat:
Ale ktora ustawe masz na mysli ?ustawę o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w
sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o
przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara
lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach
o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze,
poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na
podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr
24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej
"ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich",
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
8) poszukiwanych listem gończym,
9) tymczasowo aresztowanych,
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Cytat:Poza tym mowa ogolnie jest o wystepku huliganskim - na ten temat sie nie
wypowiadam, o osobie ktora ukonczyla 16 rok zycia i zastosowano wobec
niej dozor kuratora hmmm prosze podeprzyj sie jakims konkretnym

wpisowi tylko i wylacznie wyroki sadowe i orzeczenie o warunkowym

ulegaja zatarciu orzecze srodki stosowane wobec nieletnich ?art.14 ust. 2

KG

spozywanie alkoholu w sklepie, przed sklepem


Cytat:maly sklepik wiejski, w nim dozwolona sprzedaz alkoholu. w zwiazku z tym, :(...)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pzdr
PWZ

problem ze szkola (a wlasciwie grupka uczniow)

Opisany przez Ciebie problem reguluje USTAWA z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z nią: "Każdy, kto stwierdzi
istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w
szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu
zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub
kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział
w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego
przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub
opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego
organu. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez
nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub
Policję. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze
swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu
karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym
sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki,
aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu." - art. 4.

Tak więc szkoła, powinna powiadomić sąd rodzinny o demoralizacji tej grupy.
Szkoły unikają robienia tego, bo ujemnie wpływa to na statystykę. Zgodnie z
obecnymi przepisami, to w szkole ma być bezproblemowo, doskonale i
wspaniale. Wszelkie odstępstwa od tego są ukrywane.
Jeśli mogę coś doradzić, to poszedłbym do dyrektora szkoły i postawił sprawę
jasno, że jeśli on nie zwróci się z tym do sądu, to Wy jako rodzice to
zrobicie, ale równocześnie powiadamiając Kuratorium, że nie spełnia on
swoich obowiązków należycie. Powinno poskutkować. Radzę działać jednak w
zespole. Kilku rodziców, "trójka klasowa" itp.

usilowanie spozycia :-)

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)

Art. 43` 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w
art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w
miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe
przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich
sprzedaży lub podawania,
podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec
przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek
oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
3) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
5) skreślony,
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych,
jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania
przejściowego jednostek wojskowych.
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w
parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w
punktach sprzedaży tych napojów.
3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających
więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
4. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających
więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.
5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż
4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko
za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
6. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub na określonych
obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić
czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych.

Spożywanie alkocholu w miejscach publicznych.

Pewnego razu Marian Zet sie nie bal i nastukal w klawiaturke, co
nastepuje...

Cytat:Witam. Wie ktoś może gdzie znajdę przepisy na ten temat? Ostatnio piliśmy
z kumplem na placy PW piwko (KARMI) i podeszli do nas bardzo mili panowie
ze Straży Miejskiej. Okazało się że alkochole do 4,5% można spożywać w
miejscach publicznych. KARMI przede wszystkim.USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)
(tekst ujednolicony)

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych i domów studenckich,
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
3) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
5) skreślony,
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak
również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego
jednostek wojskowych.

szczegolnie polecam to:

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w
parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w
punktach sprzedaży tych napojów.

[ciach]

jak widac, dotyczy to _wszystkich_ napojow alkoholowych, nie tylko tych
ponizej 4,5%+piwo
za napoj alkoholowy uwaza sie taki, ktory zawiera powyzej _0,5%_ C2H5OH (po
nowelizacji - wczesniej powyzej 1,5%)

przed policja sie nie wykpisz zadnym swistkiem...

nieruchomosc/spadek

Cytat:
Wlasnie o to chodzi, ze z tego co pamietam, to juz nie jest to mozliwe - po
prostu uchylono te przepisy i nie ma podstawy prawnej ani do stwierdzenia
nabycia wlasnosci, ani do wznowienia postepowania w sprawach, w ktorych
kiedys zapadlo bledne postanowienie (wlasnie o to byl caly spor - ustawa w
pewnym sensie skonwalidowala nawet bledne decyzje). Ale nie gwarantuje, ze
nie zmieniono ustawy o gosp. wl. rolna Skarbu Panstwa i ze jest teraz
inaczej.USTAWA
z dnia 26 marca 1982 r.
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu
własności gospodarstw rolnych.

Art. 4. Uchyla się ustawę z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu
własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 i z 1975 r. Nr 16,
poz. 91), z tym że pozostaje w mocy nabyta na jej podstawie własność
nieruchomości oraz związane z tym nabyciem skutki prawne określone w
art. 5, 6 i 8-11 tej ustawy. Rozpoznawanie spraw o stwierdzenie nabycia
na podstawie tej ustawy własności nieruchomości przez posiadacza
samoistnego oraz o odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu
nabycia własności tych nieruchomości przekazuje się sądom.

Art. 5. § 1. Nabycie własności nieruchomości przez posiadacza
samoistnego stwierdza sąd w postępowaniu nieprocesowym. Ten sam tryb
postępowania stosuje się w sprawach o odroczenie terminu zapłaty
należności z tytułu nabycia własności nieruchomości.
§ 2. Wniosek do sądu o wszczęcie postępowania może zgłosić także
właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
§ 3. W postanowieniu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości sąd
określa według zasad obowiązujących w przepisach o księgach wieczystych
położenie, obszar oraz osobę właściciela nieruchomości, a jeżeli dla
nieruchomości jest założona księga wieczysta lub zbiór dokumentów -
oznaczenie księgi lub zbioru. Ponadto sąd w postanowieniu tym określa
wysokość, sposób i terminy spłat oraz orzeka o zwolnieniu od obowiązku
spłaty należności, a gdy nabycie nastąpiło w związku z zawartą umową o
dożywocie - stwierdza powstanie prawa dożywocia.
§ 4. Postępowanie w sprawach wymienionych w § 1 jest wolne od opłat
sądowych.

itd.

to chyba o tym?

KG

Wieści z WARS-u

a czy jest szansa , aby zmienili przepisy i wolno było sprzedawac piwko wszystkim legalnym dostawcom usług gastronomicznym w pociagach???
Najpierw trzeba zmienić Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wieści z WARS-u

Nie stać mnie na taką górnolotność o młynach bożych, ale żaden problem, by handel piwem Badowskiemu i Chmolowskiemu udowodnić. Terek miał już ku temu okazję, bo sam kupił piwo u Badowskiego. Przestraszył się jednak Koguta lub Jaje i odstąpił od swoich obowiązków służbowych. Nie tylko powinien natychmiast rozwiązać z nim umowę franczyzową, ale jego obowiązkiem było zawiadomić organa ścigania o popełnionym przestępstwie. W przeciwnym razie i on to przestępstwo popełnił. Zacytuję tutaj art. 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (on miał wtedy 10 lat i nie był tego świadomy) o wychowaniu w trzeźwości i walce z alkoholizmem:

Art 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust.1.

3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych.

4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

Ustawodawca wyraźnie nazywa sprzedaż alkoholu w tym wypadku w wagonie barowym Wars, w pociągu należącym do PKP Intercity Sp. z o.o. przestępstwem. Możemy sobie z tego kpić i z tym dyskutować, ale prawa tego nikt nie zmienił i nie zamierza zmienić. Samo zaś spożywanie alkoholu wbrew zakazom art. 14 ust. 1 i 2a - 6 albo nabywanie i spożywanie alkoholu w miejscach nielegalnej sprzedaży jest wykroczeniem ( art 43-1 ustawy). Proponuję, żeby pan Terek raz jeszcze przeanalizował sytuację, w jakiej się znalazł w wagonie franczyzobiorcy Badowskiego i szybko naprawił swój błąd. Na to nigdy nie jest za późno.

Można by zasłaniać się niewiedzą, gdyby nie fakt, że jeszcze za czasów prezesa Jacka Prześlugi minister Religa zwrócił na to jego uwagę. Pan Prześluga wydał konkretne polecenia zarówno pracownikom swojej spółki jak i zarządowi WARS SA. Wszyscy franczyzobiorcy te przepisy znają i własnym podpisem to potwierdzili. Pozostaje kwestia ich egzekwowania, co należy do panów prezesów: Zbigniewa Terka i Czesława Warsewicza.

pytanie do prawników(prawo konsumenckie)

Aż dziw bierze, że profesorowie tego nie wiedzieli
Oczywiście kwestie tego typu regulują akty o charakterze administracyjnym. W tym przypadku chodzi o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231), a dokładnie art. 12. Rada każdej gminy posiada więc uprawnienie do określenia, w drodze uchwały, zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów. Ustawodawca nie wyjaśnił co należy rozumieć pod pojęciem „warunki sprzedaży napojów alkoholowych”. Powinny pozostawać w związku z zadaniami organów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wyposażenie lokalu gastronomicznego, w którym spożywany ma być alkohol, w toaletę udostępnianą konsumentom nieodpłatnie, z wejściem usytuowanym wewnątrz lokalu, jest powiązany z zadaniami organów jednostek samorządu terytorialnego, wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z tego wynika, że wydając koncesję na sprzedaż alkoholu rada gminy może zastrzec taki warunek i nie wykracza poza ustawowe upoważnienie zawarte w art. 12 ust. 2 powołanej ustawy. Szerzej zobacz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2001 r. II SA/Gd 710/2000, dotyczy on właśnie takiego stanu faktycznego jak opisałeś. Przekładając to na język polski – musisz poszukać uchwały rady miejskiej w tym mieście, ogłoszonej w dzienniku urzędowym tego miasta o warunkach wydawania zezwolenia na sprzedaż konsumentom alkoholu w lokalu. Tam będzie wszystko napisane. Oznacza to, że te warunki mogą być różne w różnych miastach.
Nic mi natomiast nie wiadomo, aby w tych przypadkach jakaś dyrektywa europejska obowiązywała. Ale nie twierdze, że nie. Ale z nadrzędności aktu europejskiego w stosunku do krajowego prawa wynika, że tylko rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane, a dyrektywa tylko i wyłącznie ma zostać przeniesiona do porządku krajowego. Na terenie całej UE nie może obowiązywać jedno prawo dotyczące wydawania zezwoleń na tego typu działalność. Byłoby to zresztą niemożliwe do wykonania. Każde państwo członkowskie inaczej ma te sprawy uregulowane.

Natomiast pojęcie prawa lokalowego odnosi się tylko i wyłącznie do kilku ustaw dotyczących własności lokali, spółdzielni mieszkaniowych, dodatków mieszkaniowych, ochrony praw lokatorów i najmu.

A faktycznie mam troche wspólnego z prawem...

Nadgorliwość gorsza od faszyzmu :)

Cytat:Ograniczenia prawne [edytuj]

Szczególnie nie należy publikować w Internecie niezgodnych z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, które wymieniono poniżej.

* Treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
* Treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
o namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
o grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
o obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194 - 196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
o nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
o propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).

* Treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
o lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
o zawierają pomówienia - informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
o obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 i art. 257 Kodeksu karnego).

* Treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
o promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
o przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);
o promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
o ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres e-mail, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
o zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).


to jest http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

edit żeby nie było, te przepisy propagują alkohol i to nawet bardzo

Uprawnienia jakie powinien posiadać organizator strzelania

Cytat: Bo organizowanie imprez bez uprawnień jest zagrożone zdaje się jedynie grzywną, ale człowiek ukarany nią figuruje w rejestrze skazanych, i samo to do miłych nie należy.Cytat:USTAWA
z dnia 24 maja 2000 r.
o Krajowym Rejestrze Karnym.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich",
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
8) poszukiwanych listem gończym,
9) tymczasowo aresztowanych,
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.


Ani słowa o grzywnach.

Bal dekady

Dlaczego kolejny dowód? Były już jakieś?
Do irekan: minister Giertych wystosował tylko pismo do kuratorów, przypominające o obowiązującym stanie prawnym:

"W związku z informacjami dotyczącymi organizowania w szkołach imprez i zabaw o charakterze rozrywkowym dla osób dorosłych, w tym m.in. studniówek, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo – wychowawczych. Art. 43 ust. 1 ustawy wprowadza odpowiedzialność karną za czyn polegający na sprzedawaniu lub podawaniu napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione. Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny.
Powyższe regulacje prawne stosuje się do wszystkich obszarów życia szkolnego, w tym również okazjonalnych uroczystości w dni wolne od nauki. Dotyczą one również organizowanych w szkołach uroczystości weselnych, andrzejkowych i innych imprez okolicznościowych dla osób dorosłych."

Treść listu jest na stronie MEN
Tekst ustawy np. TUTAJ.
Prawo jest, jakie jest. Szkoda, bo szkoły mogły dzięki imprezom dla dorosłych dorabiać sobie na potrzeby edukacyjno-wychowawcze. Jak widać, dotychczas tak było i władze to tolerowały. Teraz będzie biedniej, ale praworządniej...
Skoro był to główny powód odwołania balu w Siechnicach, to najwyraźniej nie chciano eksperymentować z balem bezalkoholowym?

Nowy herb, flaga, banner i pieczęć gminy

Właśnie skończyłam lekturę pt. "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik na lata 2008-2013"
Czego to nie napisano dla poprawy życia mieszkańców Gminy.
W doprowadzeniu Pruchnika do krainy miodem i mlekiem płynącej, urzędnikom Gminy pomagają:
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
-Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
-Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
-Ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
-Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii
-Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 29 sierpnia 1994 r
Oprócz powyższych aktów prawnych do rozwiązywania problemów w Gminie "niezbędne" są:
-Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego
-Regionalny Program Operacyjny dla woj.podkarpackiego na lata 2007-2013
-Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
-Program Operacyjny, Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
-Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej
-Strategia Rozwoju Gminy Pruchnik na kolejne lata
-Plan Rozwoju Lokalnego
Jaki pożytek ma z tego Gmina? Jak wynika z przeczytanej lektury Gmina ma:
- mało pieniędzy na pomoc społeczną
- ubóstwo społeczeństwa
- bezrobocie
- brak mieszkań socjalnych
- niewystarczającą bazę lokalową GOPS
- za mało fachowej kadry
- brak systemu wspierającego rodziny w których występuje głęboka niepełnosprawność
- brak poczucia własnej wartości u wielu bezrobotnych
- starzenie się społeczeństwa
- wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi
- wzrost liczby osób uzależnionych od alkoholu
- zwiększenie się zjawiska bezdomności
- wzrost zagrożenia patologią dzieci i młodzieży
- prawie trzykrotny wzrost wydatków na pomoc społeczną (273941 zł w roku 2004, 769437
zł w roku 2007
- ponad trzykrotny wzrost wydatków na świadczenia rodzinne (1493570 w roku 2004,
4460029zł w roku 2007)
Dobrze że chociaż Ustawa o zmianie herbu i pieczęci Gminy weszła w życie !!!.
I tym "pozytywnym" akcentem kończę rozważania na temat "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik na lata 2008-2013"

browarek na stadionie

Czy w związku z tą ustawą lub jakąkolwiek inną obowiązującą klub/zarząd klubu może nakładać zakaz stadionowy?

Cytat:USTAWA

z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o bezpieczeństwie imprez masowych.

(Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.)

(...)

Rozdział 4

Przepisy karne

(...)

Art. 23. 1. Prawomocne orzeczenia o ukaraniu za wykroczenia, o których mowa w art. 22, wymierzające karę dodatkową zakazu wstępu na imprezę masową, oraz prawomocne orzeczenia sądu zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydawane wobec skazanych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletnich na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
2. Informacji z rejestru udziela się:
  1)   sądom, kolegiom do spraw wykroczeń oraz organom prokuratury i innym organom powołanym do ścigania przestępstw i wykroczeń,
  2)   organizatorowi imprezy masowej za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy.
3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb dokonywania wpisów do rejestru, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego prowadzenia.źródło: http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0680.htm

Cytat:REGULAMIN STADIONU PIŁKARSKIEGO OS i R W OLSZTYNIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 69A ORAZ IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE OBIEKTU

§ 13

Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Zarząd Klubu czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion.z: www.oks1945.pl

i weź bądź mądry...

Piwo i seks

ad 1. USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi:
"Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
3) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
5) skreślony,
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
1a. skreślony,
2. skreślony.
3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
4. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.
5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
6. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
7. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, określą zasady i warunki sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej, w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich i lotniczych.
8. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wypadki i okoliczności, w których, uwzględniając zwyczaje międzynarodowe, dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych.

ad 2i3. Kodeks Wykroczeń: "Art. 140. (146) Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany."

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych.

Wydaje mi się, że w ustawie jest opisana sytuacja dziecka "zwykłego":

Art. 78. 1. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
2. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1.621 zł, zwana dalej "podstawą".
3. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości 40 % podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 10 % podstawy.
4. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej, uwzględniając:
1) wiek dziecka,
2) stan zdrowia dziecka,
3) niedostosowanie społeczne dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich
- w wysokości wyższej niż określona w ust. 3, lecz nieprzekraczającej 80 % podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 20 % podstawy.

i wtedy jest 40% + reszta

a w rozporządzeniu jest sytuacja dziecka "szczególnego":

§ 9. 1. Wysokość pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 78 ust. 4 ustawy, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka:
1) do 7 lat - 60 % podstawy, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, zwanej dalej "podstawą";
2) do 7 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności - 80 % podstawy;
3) od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 60 % podstawy;
4) od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217) - 60 % podstawy;
5) od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 4 - 80 % podstawy.

czyli jeśli dziecko ma mniej niż 7 lat albo jest niepełnosprawne albo niedostosowane to ma więcej niż 40%.

Sprawy w Sądzie

Przeczytałam cały wątek z wielką uwagą .
Włos mi się na głowie jeży.

Pomyślałam , że przydadzą się w tym wątku przepisy regulujące zasady postępowania, gdy nasza pociecha "nawywija".

Te najsurowsze są w kodeksie karnym.
Wiek, od którego sprawca podlega odpowiedzialności karnej podany jest w art. 10 k.k.

Zacytuję:

Art. 10. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.

§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

§ 3. W wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Warto też zwrócić uwagę na przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Ustawa jest tu: http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search? ... 0228Lj.pdf

Ważne są też przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, szczególnie te dotyczące władzy rodzicielskiej
( jej ograniczenia lub pozbawienia )
Przepisy są tu: http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search? ... 0059Lj.pdf

duzy problem w szkole POMOZCIE !!!

Tomek musicie działać w jakiś sposób, szkoda tego chłopca ale jak rodzina jest patologiczna to ta agresja będzie z biegiem lat narastała i pogłębiała, aż dojdzie do tragedji. Słowa same nic nie dadzą, to musi być na piśmie do dyrekcji, kuratorium z podpisami rodziców.Słowopisane ma większa moc i to w dwuch egzempl. z potwierdzeniem przyjęcia.
Przecież to szkoła ma dbać o bezpieczeństwo i dobro dzieci.

Powinna w przypadku uzyskania informacji,że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu, lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądz przejawia inne zachowania świadczące o jego demolaryzacji ( naruszanie zasad współżycia społecznego,systematycznie uchylanie się od spełniania obowiazku szkolnego lub obowiązku nauki itp. Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. przekazuje uzyskaną informacje wychowawcy klasy
2. wychowawca powinien poinformować o sytuacji pedagoga,psychologa szkolnego jak jest taki i dyrekcjęszkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.Przeprowada rozmowę z rodzicami oraz w ich obecności z uczniem.W przypadku potwierdzenia uzeskanej informacji obowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego zaś nadzoru nad dzieckiem.
4. jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reaguja na wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informację o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub nawet policje(specjalistę do spraw nieletnich).
Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostepne jej metody oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami,ostrzeżenie ucznia,spotkania z pedagogiem/psychologiem itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Dalszy tok postepowania leży w kompetencji tych instytucji , zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 26 pażdziernika 1982r.o postępowaniu w sprawach nieletnich.

To tyle może pomoże trochę.Pozdrawiam.

Pub w Budynku dworca PKP

Cytat:1.Czy ktos sie orietuje jakie przepisy reguluja sprawe sprzedarzy napojow
alkocholowych w lokalu zlokalizowanym w bubynku dworca kolejowego . Bylbym
wdzieczny za jakies podpowiedzi .ORIENTUJĘ SIĘ, że sprawę SPRZEDAŻY napojów ALKOHOLOWYCH na dworcach i w
pociągach regulują:

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
(...)
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, [zmieniony w 2001 r. -
było: "komunikacji krajowej"]
(...)
6. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach
gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub
stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów
alkoholowych.

[Małe OT - zaineteresowanym tą tematyką polecam erudycyjne uzasadnienie wyroku
Sądu Najwyższego z dn. 8.04.1994 (w sprawie o sygn. akt III ARN 18/94, opubl.
w: OSNAP 4/94, poz. 55) autorstwa Janusza Łętowskiego - sprawa nie dotyczy
wprawdzie terenu kolejowego, lecz w ogóle uprawnień organów gminy do
wprowadzania zakazów spożywania alkoholu.]

7. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw
gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, określą zasady i warunki
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach
handlowych w żegludze międzynarodowej, w pociągach i samolotach komunikacji
międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich i lotniczych.
[zmieniony w 2001 r.]

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 7 maja 1983 r.
w  sprawie  zasad  i  warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów  
alkoholowych  w  pociągach  i  samolotach  komunikacji międzynarodowej oraz w
międzynarodowych portach lotniczych.
(Dz. U. Nr 25, poz. 120)

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230) zarządza
się, co następuje:
§ 1. 1. Zezwala się na sprzedaż, podawanie i spożywanie w pociągach komunikacji
międzynarodowej:
1)napojów alkoholowych przy stolikach w wagonach restauracyjnych; napoje
zawierające więcej niż 18% alkoholu mogą być podawane tylko do posiłków,
2)napojów z zawartością do 4,5% alkoholu podróżnym w wagonach sypialnych i z
miejscami do leżenia.
§ 2. Zezwala się na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w
samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach
lotniczych w strefie wolnocłowej w sposób i w ilościach przyjętych w
międzynarodowym lotnictwie komunikacyjnym.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 1983 r.

To rozporządzenie zapewne będzie znowelizowane w związku ze zmianami w ustawie.

Pozdr.
Aragorn

ojciec alkoholik


Cytat:Czy jeżeli ojciec pijany grozi mojej mamie morderstwem i wyzywa ją, można
go
oskarżyć i domagać się aresztowania gdy wezwie się w czasie takich
ekscesów
policję? I czy można go poprzez prawo jakoś zmusić do leczenia, dodam, żeTak od razu aresztowac go nie mogą, jeśli nie złapią go z - za
przeproszeniem
siekierą w ręcę - możesz natomiast domagać się odwiezienia na Izbę
Wytrzeźwień,
potem składasz wniosek do prokuratury o znęcanie się. A Niebieska Karta to
tylko
dodatkowy argument dla Sądu, a nie tarcza ochronna.

Poza tym, jeśli chcecie leczyć go przymusowo należy go zgłosić do takiej
instytucji:
jak Miejska/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- działają zazwyczaj przy Urzędach Miasta/ Gminy, Ośrodkach Interwencji
Kryzysowej lub
Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. Komisja taka przeprowadzi
postępowanie
motywujące do leczenia, jeśli to nie pomoże, Komisja wystąpi z wnioskiem
do Sądu Rejonowego o _zobowiązanie do leczenia przymusowego_.
Sąd może go zobowiązać nawet do leczenia zamkniętego - zależy od sytuacji.
Aczkolwiek nie łudziłabym się co do 100% skuteczności leczenia, ponadto
po 2 latach od uprawomocnienia się wyroku - jeśli pozwany nie odbędzie
leczenia
sprawa jest umarzana. Bądź jednak dobrej mysli, czasami samo zgłoszenie i
opór rodziny
wpływa na zmianę postawy alkoholika.
Idźcie też do psychologa - prawdopodobnie jesteście współuzależnieni.

Cytat:pije gdy tylko ma wole i jest niebezpieczny w czasie trzeźwienia? Byłbym
dozgonnie wdzięczny za jakieś odnośniki do artykułów prawnych, aby w razie
czego można było się czym podeprzeć. Proszę Was o odpowiedź.Kodeks karny już zacytowali przedpiścy, a ja mogę dodać:
Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 roku (z późn. zm.)

Art. 24.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład
 życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo
 systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na
badanie
 przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 26.
Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu,
 zobowiązywać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub
 niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
 odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania
 lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu
nieprocesowym.
Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania
 problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną
dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego
zostało przeprowadzone.

Art. 40.
Osoby w stanie nietrzeźwości, które zachowaniem swoim dają powód
do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień
lub publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo do miejsca zamieszkania
lub pobytu.
W razie braku izby wytrzeźwień osoby takie mogą być doprowadzone
do jednostki Policji.

Uwarunkowania karne alkoholu w miejscu publicznym

| 1. Jakiego konkretnie przestępstwa lub wykroczenia dopuszcza się pijany
| doktór, wójt, belfer?

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 43(1). 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art.
14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach
nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez
siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub
podawania,
podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec
przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Dla jasności

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych:
 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek
oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
 2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
 3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
 4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
 5) (skreślony),
 6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak
również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego
jednostek wojskowych.
1a. (skreślony).
2. (skreślony).
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w
parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w
punktach sprzedaży tych napojów.
3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających
więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18%
alkoholu w domach wypoczynkowych.
5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5%
alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za
zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
6. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub na określonych
obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić
czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych.

| 2. Jaka sankcja karna grozi za odmowę dymania w alkomat lub pobrania krwi
na
| badanie - niezależnie od tego, czy osoba niedymająca lub niepoddająca się
| wampiryzacji jest, czy nie jest "pod wpływem alkoholu lub podobnie
| działającego środka"?

Nie ma żadnej sankcji za odmowę poddania się badaniu. Tylko że Policja ma
prawo zastosowania tak zwanych Środków Przymusu Bezpośredniego w celu
dokonania badania. W praktyce zmuszenie do dmuchania w alkomat jest raczej
mało  wykonalne, ale do pobrania krwi już tak. Wystarczy unieruchomić
pacjenta. Podstawą prawną takiego badania jest art. 47 powołanej ustawy.

| 3. Czy w ogóle cała akcja omówiona w scenariuszu 1.-4. nie jest bezprawna,
| jeśli zdarzenie nie spełnia warunków wymienionych w Kodeksie Karnym
| (prowadzenie samochodu po gorzale itp.) ani w przepisach karnych Ustawy o
| wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (nieobyczajne
| zachowanie osoby "pod wpływem", spożywanie, sprzedawanie alkoholu w
miejscu
| publicznym itp.)?

Jeśliby działanie podejrzanego nie wyczerpywało znamion przestępstwa lub
wykroczenia, to oczywiście działanie Policji byłoby bezzasadne. No ale dość
szeroki katalog miejsc, gdzie spożywanie alkoholu jest zabronione powoduje,
że zasadniczo poza prywatnym mieszkaniem niemal wszystko da się naciągnąć.
Najczęściej "naciąga się na teren zakładu pracy, no bo z reguły chodzi o
jakiś zakład, a ustawodawca nawet nie zawarował, że ma to być zakład pracy
sprawcy. Tak więc jak ja pójdę do kumpla i będę chlał w jego pracy, to też
to będzie wykroczenie, choć mnie nic z tym miejscem nie wiąże.

Ewidencja zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza

Cytat:| dorzucę coś ;)
| opłata, o której mało kto wie:

| http://wyborcza.pl/1,75248,3047663.html

A może tak kilka słów cytatu?
Gołe linki to sobie w buty możesz wsadzić.specjalnie dla Ciebie ;)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473)

Art. 132. 1. Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu opłatę w wysokości 10 %
podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej
usługi.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sporządzają zbiorczą deklarację
miesięczną według wzoru określonego na podstawie ust. 4 i przekazują ją w
terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w
którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część.

3. Deklaracje, o których mowa w ust. 2, składa się do tego samego urzędu
skarbowego, do którego składa się deklarację dotyczącą podatku od towarów i
usług w zakresie usługi, o której mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty, o
której mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych,
uwzględniając w szczególności imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu
zobowiązanego do wniesienia opłaty, jego adres zamieszkania lub siedziby,
numer identyfikacji podatkowej oraz dane dotyczące faktur, które mają być
podstawą do ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu
miesiąca, w którym stosownie do ust. 2 powstał obowiązek złożenia zbiorczej
deklaracji miesięcznej.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dla podmiotu zobowiązanego do jej
wniesienia koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000
r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2)) lub art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z późn. zm.3)).

7. W sprawach nieuregulowanych do opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.4)).

pozdrawiam,

m.w.

Mandaty straży gminnych

Jako że nieznajomośc prawa szkodzi, proponuje zapoznac sie poniżej z
rozporządzeniem MSWiA, które weszło w życie 23.12.2004 r. odnosnie
nakładania mandatów przez straż gminną, w załączeniu podaje tez paragrafy
Kodeksu Wykroczeń wymienione w tymże rozporządzeniu...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

(Dz. U. Nr 208, poz. 2026)

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003
r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) uprawnienie strażników straży gminnych, zwanych dalej "strażnikami", do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego;

3) warunki i sposób wydawania strażnikom upoważnień do nakładania grzywien w
drodze mandatu karnego.

§ 2. 1. Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 51 § 1, art. 54, art. 55, art. 63a § 1, art. 64, art. 67 § 2, art.
72, art. 75 § 1, art. 77-79, art. 80 § 1 pkt 1 i 5, art. 81, art. 82, art.
84, art. 89, art. 98, art. 99 § 1, art. 100-102, art. 108, art. 112, art.
117, art. 137 § 1, art. 141, art. 144 § 1 i 2, art. 145, art. 153, art. 161,
art. 166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12,
poz. 114, z późn. zm. 2));

2) art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198);

3) art. 431 ust. 1, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr
122, poz. 1143);

4) art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z
1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z
1999 r. Nr 96, poz. 1107);

5) art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm. 3));

6) art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152);

7) art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.
U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm. 4));

8) aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których
naruszenie zagrożone jest karą grzywny.

2. Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za
wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94,
art. 95, art. 96 § 1 pkt 2 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie
upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy
na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 14, poz. 144 i Nr 26, poz. 230).

§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje
strażnikom, na imienny wniosek komendanta straży gminnej, właściwy wójt
(burmistrz, prezydent miasta).

§ 4. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno
zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin
ważności, podstawę prawną jego wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe
upoważnionego strażnika, numer znaku identyfikacyjnego, określenie
wykroczeń, za które strażnik jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego, oraz obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.

2. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz
opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.

§ 5. Upoważnienia, które zostały wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych i których termin ważności nie upłynął w dniu wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, pozostają w mocy po dniu jego wejścia w życie,
jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności tych upoważnień.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pzdr // jmk // galant V6

nieruchomosc/spadek

"USTAWA

Cytat:z dnia 26 marca 1982 r.
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu
własności gospodarstw rolnych.

Art. 4. Uchyla się ustawę z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu
własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 i z 1975 r. Nr 16,
poz. 91), z tym że pozostaje w mocy nabyta na jej podstawie własność
nieruchomości oraz związane z tym nabyciem skutki prawne określone w
art. 5, 6 i 8-11 tej ustawy. Rozpoznawanie spraw o stwierdzenie nabycia
na podstawie tej ustawy własności nieruchomości przez posiadacza
samoistnego oraz o odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu
nabycia własności tych nieruchomości przekazuje się sądom.

Art. 5. § 1. Nabycie własności nieruchomości przez posiadacza
samoistnego stwierdza sąd w postępowaniu nieprocesowym. Ten sam tryb
postępowania stosuje się w sprawach o odroczenie terminu zapłaty
należności z tytułu nabycia własności nieruchomości.
§ 2. Wniosek do sądu o wszczęcie postępowania może zgłosić także
właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
§ 3. W postanowieniu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości sąd
określa według zasad obowiązujących w przepisach o księgach wieczystych
położenie, obszar oraz osobę właściciela nieruchomości, a jeżeli dla
nieruchomości jest założona księga wieczysta lub zbiór dokumentów -
oznaczenie księgi lub zbioru. Ponadto sąd w postanowieniu tym określa
wysokość, sposób i terminy spłat oraz orzeka o zwolnieniu od obowiązku
spłaty należności, a gdy nabycie nastąpiło w związku z zawartą umową o
dożywocie - stwierdza powstanie prawa dożywocia.
§ 4. Postępowanie w sprawach wymienionych w § 1 jest wolne od opłat
sądowych.

itd.

to chyba o tym?

KGMasz oczywiscie racje. Tu chodzi o wlasnie takie przypadki, choc z powodow
juz tutaj wspomnianych nie odgrywa to juz dzisiaj niemalze zadnej roli.
Ale zeby nie bylo tak, ze wygaduje tu glupstwa, to cytuje przepis ust. o
gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (ktory w koncu
znalazlem, bo byl tylko w obwieszczeniu):

Art. 63
1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o
uchyleniu ustawy o uregulowaniu wlasnosci gospodarstw rolnych w art. 8
skresla sie § 4.
2. Do ostatecznych decyzji wydanych na podstawie przepisow ustawy z dnia 26
pazdziernika 1971 o uregulowaniu wlasnosci gospodarstw rolnych nie stosuje
sie przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego dotyczacych wznownienia
postepowania, stwierdzenia niewaznosci i uchylenia lub zmiany decyzji.
3. Postepowanie administracyjne toczace sie w sprawach, o ktorych mowa w
ust. 2 podlaga umozeniu.

Tak wiec utworzyla sie sytuacja nieco nietypowa i tez nieco watpliwa pod
wzgledem konstytucyjnym - mozna nadal orzekac o stwierdzeniu nabycia
wlasnosci w przypadkach okreslonych w uchylonej juz ustawie, ale nie mozna
wzruszyc decyzji, ktora stwierdzala nabycie wlasnosci przez osobe
nieuprawniona w rozumieniu tej ustawy. Konwalidowano w ten sposob bezprawne
nabycie wlasnosci przez ludzi, ktorzy uzyskali stwierdzajace decyzje. I oto
wlasnie szlo przed TK, ale nie przeszlo.
Swoja droga, ciekawe co bylo w skreslonym § 4 art. 8 cytwanej przez Ciebie
ustawy.

pozdr
Przemek