[pr] Kary za jazdę na gapę pod lupą

Cytat:

W KM nie ma żadnego ograniczenia co do dokumentu - chyba, że coś
przegapiłem...Maciek, a to? KM to przecież komunikacja zbiorowa...

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz.
1440 z późn. zm.),
2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.)

Cytat:Wystarczy status studenta - tutaj możesz udowadniać wszelkimi sposobami.

Jeżeli takie ograniczenie wynika z przepisów danego przewoźnika, to można
to skarżyć.Zaraz zaraz, to mi jakiś Jasio okaże kawałek zafajdanej kartki z pieczątką
uczelni i ja mam to honorować jako jego dokumennt potwierdzający jego
uprawnienia do ulgi?

 

[pr] Kary za jazdę na gapę pod lupą


Cytat: | W KM nie ma żadnego ograniczenia co do dokumentu - chyba, że coś
| przegapiłem...

Maciek, a to? KM to przecież komunikacja zbiorowa...

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz.
1440 z późn. zm.),art. 1 ust. 2 -nie stosuje się do KM

Cytat:2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.)W zakresie przepisów dla słuchaczy kolegiów odsyła do studentów.

Cytat:| Wystarczy status studenta - tutaj możesz udowadniać wszelkimi sposobami.

| Jeżeli takie ograniczenie wynika z przepisów danego przewoźnika, to można
| to skarżyć.

Zaraz zaraz, to mi jakiś Jasio okaże kawałek zafajdanej kartki z pieczątką
uczelni i ja mam to honorować jako jego dokumennt potwierdzający jego
uprawnienia do ulgi?Moim zdaniem tak. Chyba, że kartka będzie niewiarygodna (stara,
zniszczona, podrobiona:-)

Ustawodawca generalnie puszcza komunikację miejską na żywioł, co ma
swoje dobre i złe strony.

pozdr
eMeM

Kto chce sie pośmiać?


Cytat:| Planetobusy nie stosują ulg w komunikacji miejskiej
| wynikających z ustawy
| (m.in. dla studentów i kombatantów), łamiąc tym samym prawo.

Sa ulgi dla uczniow studentow, lecz tak jak mowisz dla kombatantow nie maNo to ograniczmy się do studentów ponad 26 lat. Ustawowo mają ulgę w KM, ale
w Planetobusie nie mają, cytuję PBus:
"5.  Do przejazdu na podstawie biletu ulgowego upoważnione są dzieci od 4 do
7 lat, młodzież szkolna oraz studenci w wieku do 26 lat posiadający stosowną
legitymację"

A może mi ktoś powiedzieć jak jest z uczestnikami studiów doktoranckich?
Już wszystko jedno czy w Planetobusie, czy w ZKM Gdańsk, czy gdziekolwiek w
Polsce.

Wiem tylko tyle, że w ZTM Warszawa jest 50%:
"(Uwaga! Ulga przysługuje także uczestnikom studiów doktoranckich - na
podstawie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich oraz, zgodnie z
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 ze zm.), słuchaczom kolegiów nauczycielskich - na podstawie
legitymacji MENiS - II/183)"
I, o dziwo, słuchacz studium a uczestnik tegoż to dwie różne osoby z których
pierwsza nie ma, a druga ma 50% w ZTM :-)

Pozdrawiam,
Franek Grzegorek

Kto chce sie pośmiać?

Cytat:Wiem tylko tyle, że w ZTM Warszawa jest 50%:
"(Uwaga! Ulga przysługuje także uczestnikom studiów doktoranckich - na
podstawie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich oraz, zgodnie z
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 ze zm.), słuchaczom kolegiów nauczycielskich - na podstawie
legitymacji MENiS - II/183)"
I, o dziwo, słuchacz studium a uczestnik tegoż to dwie różne osoby z
których
pierwsza nie ma, a druga ma 50% w ZTM :-)W przypadku naszej stolycy to to co tam jest mozna nazwac pomieszaniem z
poplataniem

 

Nowy adres z ksiązkami

Cytat:Cytat:

| Tja ale fajne gledzenie. To jest kolego dzialanie na takiej samej
zasadzie
| jak funkcjonują biblioteki.

czyzby ?

1.       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tek. jedn.
Dz.
U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pozn. zm.) - art. 67

2.       Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,
poz.
539 z pozn. zm.)Wiem wiem. Ale jak zdązyłem się zorientować to chyba wszystko na to wskazuje
ze jednak taka forma o jakiej pisałem jeśłi rzeczywiscvie jest ściśle
ograniczona do wąskiego grona osób to sprzeczna z prawem nie jest. Jeszcze
się poorientuje.
 -

Cytat:

waskie grona maja to do siebie, ze sie rozrastaja. Pozatym nie masz wplywu
na to co stanie sie ze skanami po ich wypuszczeniu w swiat...Postaram się żeby się nie rozrosło. Mi osobiściue też wcale nie zalezy na
tym żeby to było miejsce do którego dostęp ma nadmiar osób. Poza tym kazdy
user ma możliwość jego pęłnego użytkowania czyli może robić również bez
problemu upload a wyobrażasz sobie co to bybyło gdyby kazdy mógł tam się bez
kłopotu dostac i robić co chce?? No własnie. Tak więc spoko.

Rasizm czy brak kompetencji?

Cytat:
| chcialbyś żeby włąścicil sam szybe naprawił na swój koszt a Twemu
| gówniarzowi jeszcze podziekować. Słusznie dyro uczynił, zaś odwoływanie
sie
| do kuartorium to znowu próba oganiczenia władzy dyra.
Zgadzam sie.Tak tylko żeby wiedzieć co wynika z prawa a co nie: Te sprawy reguluje
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 ( Dz.U. 1996 nr 67 poz.
329).

Art. 38a.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z
listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki.
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Tak więc wystarczy, że w statucie była odpowiednia klauzula, o np.  
niegodnym zachowuniu, lub coś równie ogólnikowego i przy aprobacie rady
pedagogicznej można delikwenta wywalić.

Art. 31. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i
kompetencje w zakresie owiaty okrelone w ustawie i przepisach odrębnych na
obszarze województwa, a w szczególności:
5. b) w stosunku do dyrektorów szkól w sprawach z zakresu obowiązku
   szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z
   listy uczniów,

Czyli nie jest to jakiś zamach na niezależność dyrektora a prawidłowa
droga odwoławcza.

Nowa Taryfa KZK GOP


Cytat:Tym niemniej w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329)można znaleźć zapis, iż "W
zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego, korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i odbywania przeszkolenia wojskowego do słuchaczy kolegiów stosuje się
przepisy dotyczące studentów szkół wyższych."  (art. 77, pkt. 4)Fajny przepis, warto zapamiętać.

Właśnie do końca nie byłem pewien o co chodziło z tymi kolegiami. Na
pewno jednak jakiś czas temu problem takowy zaistniał. Tylko nie wiem
czy ot było na niwie komunikacji czy innej.

Cytat:Pozdrawiam
Małgosiapozdr
eMeM

Nowa Taryfa KZK GOP


Cytat:
| kolegiów nauczycielskich i językowych.

Ahia. To też znany już od jakiegoś czasu problem, że takowe kolegia nie
są uczelniami wyższymi w rozumieniu ustawy (czy jakoś tak to było;-).Tym niemniej w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329)można znaleźć zapis, iż "W
zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego, korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i odbywania przeszkolenia wojskowego do słuchaczy kolegiów stosuje się
przepisy dotyczące studentów szkół wyższych."  (art. 77, pkt. 4)

Pozdrawiam
Małgosia

SPAM...

Moja szkoła łamie rozporządzenie Ministra Edukacji!
Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych na podstawie art.12 ust. 2 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr. 9 poz. 425 i z 1992 Nr. 26, poz. 113) zarządza co następuje: "Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą".

(U nas są tylko 2 dni do tego mamy lekcje)

Inny wymiar szkoleń

....że "wtroncem" się nieśmiało ...
Dziadek napisał :

Cytat:Teczkowcy będą mieli problem.Może ja nie rozumiem tych zapisów , ale wydaje mi się , ze nic się nie zmieni ... Piter ma rację ...
Akredytacja dotyczy :
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm.
Art. 82. 1. .....Osób prawnych i fizycznych które mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Art. 83a. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, nie jest działalnością gospodarczą. 2.

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

Czyli - rzeczywiście skoczą ceny w szkołach i placówkach niepublicznych - a teczkowcy jak szkolili tak szkolić bedą ....
Chyba , że czegoś "nie kumam"

Inny wymiar szkoleń

Szybkie wskazówki.
Nie winię Pana J. Kowalskiego za odpowiedzi jakie udzielił dla Atestu. Są takie jakie nasze prawo, którego musi się trzymać. Ustawy przechodzą przez SEJM.
Autor wyjaśnień z tego zakresu zacytowanych przez Marię wyraźnie poszybował w kierunku placówek oświatowych, bez wnikania głębiej. Pragnę zauważyć, że ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Obw. Marszałka Sejmu RP z 19 listopada 2004 Dz.U. 256 poz. 2572) w art. 83a.2 stanowi:
Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 173, poz. 1807). Jeżeli ktoś chce się wgłębić w zagadnienie to polecam dobrze przestudiować definicje w aktach prawnych oraz to jakie obwarowania są związane np. z prowadzeniem placówki oświatowej. Polecam również wnikliwe zapoznanie się z lekturą Dz. U. 31 poz. 216 /06., które należy porównać z Dz. U. 180, poz. 1860. Jestem przekonany o łagodzeniu swoich sądów w wypowiedziach.
Pewne asy jeszcze chowam w rękawie.

szkolenie p. pomoc

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

1. Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[4], uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

1) lekarzy systemu,

2) pielęgniarek systemu,

3) ratowników medycznych

- którzy otrzymują wynagrodzenie według stawki godzinowej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Szkoły: konkursy na dyrektorów?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono tytuł dyrektora.(Art. 36). kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu (art. 36a ust. 3),W ustawie przyjęto także kadencyjność stanowiska dyrektora – jedna kadencja trwa 5 lat. Dyrektor szkoły jest osobą, która kieruje bezpośrednio szkołą i odpowiada za administrację i nadzór pedagogiczny.
Z przepisów wynika, że przy zatrudnianiu na stanowiska dyrektorów szkół organ powołujący jedenastkę (szkołę) w naszym przypadku jest to Wójt musi ogłosić konkurs. Istnieje jednak wyjątek po upływie kadencji organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy (art. 36a ust. 9).
Z wnioskiem o przedłużenie kadencji może wystąpić sam dyrektor.

Ciekawe jak będzie u nas czy jesteśmy zadowoleni z pracy naszych dyrektorów czy będą jakieś zamiany?

ZOPO

Przedłuża się kadencje tym dyrektorom którzy uzyskaja popracie grona pedagogicznego i rodziców, bo to oni maja z tym dyrektorem współpracować Ale to pytanie chyba nie pasuje do tematu ZOPO

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono tytuł dyrektora.(Art. 36).
Z przepisów wynika, że przy zatrudnianiu na stanowiska dyrektorów szkół organ powołujący jedenastkę (szkołę) musi ogłosić konkurs. Istnieje jednak wyjątek po upływie kadencji organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy (art. 36a ust. 9).

Akty Prawne MEN

Cytat:Uchwała Ministra Edukacji Narodowej z dnia ... 2009 r.

w sprawie rządowego projektu pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka Szkolna 2009".

Na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) postanawia się, co
następuje:

§ 1. Ustanawia się Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka Szkolna 2009".

§ 2. Szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[-]Minister Edukacji Narodowej, Rafał Domian.

Akty Prawne MEN

Cytat:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ... 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr256, poz. 2572, z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562) wprowadza się
następujące zmiany:

1) W § 20 po ust. 4 skreśla się ust. 4a.

2) W § 22 po ust. 2 skreśla się ust. 2a.

§ 2. Rozporządenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

[-] Minister Edukacji Narodowej, Rafał Domian.

kształcenie specjalne

Cytat:A mogłabyć wrzucić nam nr ustawy i paragrafu zawierającego tę cytowaną treść?


10 postow wyżej napisałam jaki to akt prawny,teraz podaję miejsce publikacji
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043)

kształcenie specjalne

Cytat:nie rozumiem,to znaczy,ze zwracają Wam za dojazd?


Cytat:• każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki art. 70 Konstytucji RP i art. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) • do pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi art.1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) • do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego art. 17 ust. 3a Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)


Czyli gmina ma obowiązek zorganizowania dowozu do szkoły integracyjnej lub zwraca za dowóz. U nas jest to ryczal zalezny od kilometrow i liczby dni obecnosci w szkole.
Przeczytaj watek szkolny

Pytania do Dominika

Cytat:Uchwała Nr XIII/163/2008
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie: przekazania do prowadzenia Gminie Czeladź szkół ponadgimnazjalnych.
na podstawie: art. 12 pkt 11 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5c w związku z ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala, co następuje:
§ 1
Przekazać prowadzenie z dniem 1 września 2009 roku Gminie Czeladź następujących szkół ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Nr 1 w Czeladzi, ul. Grodziecka 29,
2. Zespół Szkół Nr 2 w Czeladzi, ul. 21 Listopada 23.
§ 2
Tryb i szczegółowe warunki przekazania szkół, o których mowa w § 1, określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Będzińskim, a Gminą Czeladź.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała została już podjęta 28 lutego 2008 r.

Zgodnie z jej treścią, szkoły mają być przekazane od 1 września 2009 r.

Po co uchwałę podpisywać ?

Co w lokalnej prasie piszczy?

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - ustawa (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, ustalenia przez organ prowadzący negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań, a także - w określonych okolicznościach - na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Ponadto, dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ustawa jednak nie wymienia tych okoliczności nawet przykładowo.
Przepis art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, mówi właśnie o szczególnych okolicznościach, w których może nastąpić odwołanie z funkcji dyrektora ale nie określa precyzyjnie jakie szczególne okoliczności stanowić mogą podstawę odwołania - i stąd może być szerokie rozumienie tego przepisu.

Zero torelancji

Zgodnie z art. 37, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły. Powierzenia tego stanowiska dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

I co tak jest ?

nauczanie indywidualne dobre czy złe?

Sorry, wyjeżdżam i będę dopiero w poniedz. Moje jest chyba inne, zdążyłam przepisać początek:

piecz poradni miasto, data
numer pisma
ORZECZENIE Nr xx/2004/2005
o potrzebie kształcenia specjalnego
Działając na podstawia art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

z 1996(..)) <dużo tych numerów ale jak będzie trzeba, to przepiszę>

na wniosek (imię i nazwisko matki)
Zespół Orzekający MPPP w ..
w składzie:
<teraz 5 nazwisk>
orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego
potem kto, na ile, diagnoza i zalecenia oraz uzasadnienie

Jak wrócę to przepiszę tą końcówkę dokładniej. U Ciebie poczatek taki sam?

Klasa integracyjna od I klasy

Cytat:MamoPrzemka napisz na jakie rozporządzenie powołuje się poradnia odmawiając wydania orzeczenia ze względu na ADHD.
Jeżeli nie chcą wydać orzeczenia, to czy chociaż wydają opinię ze względu na ADHD?

Podstawa prawna w orzeczeniu odmownym: Działając na podstawie art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (dz. U. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.).
W uzasadnieniu zaś PPP powołuje się na:
„w myśl art. 71 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 2 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach”

Klasa integracyjna od I klasy

Cytat: Podstawa prawna w orzeczeniu odmownym: Działając na podstawie art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (dz. U. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.).
W uzasadnieniu zaś PPP powołuje się na:
„w myśl art. 71 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 2 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach”Smoczydło, czy występowaliście o umieszczenie dziecka w szkole specjalnej ?
O co konkretnie zwracaliście się do poradni ?

Są dwa rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie:

Dz.U. nr 19 poz 166 dotyczy spacjalnych przedszkoli, szkół i odziałów oraz ośrodków oraz

Dz.U. nr 19 poz 167 dotyczy przedszkoli, szkół i odziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych.

moje wojny z edukacją

Teresko w ustawie o systemie oświaty były zmiany, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport uczniom niepełnosprawnym ruchowo do 21 roku życia do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, tyle już przeszłaś może i to wywalczysz. Nowelizacja dotyczy ustawy z dnia7 września 1991 (DZ.U.2004/256/2572) art.17 ust.3a

Magiczny parkiecik

Nieprawda, matura nie jest obowiązkowa do posiadania średniego wykształcenia :p
Cytat:Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (według stanu na 11 maja 2007r.) wykształcenie średnie posiada osoba, która:

1. ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem:
-1. zasadniczej szkoły zawodowej,
-2. szkoły zasadniczej lub
-3. innej szkoły im równorzędnej,
2. ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem:
-1. zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających
-2. trzy letniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.Kur*a, byłem na Masie Krytycznej po zajęciach i pod sam koniec trasy rozpieprzyło mi się koło w rowerze! I wracać tu z niesprawnym rowerem do domu! Wr!

Co z tym przedstawieniem?:P

1

Cytat:
5. Świadectwo z paskiem
Zgodnie z tą legendą świadectwa z wyróżnieniem nie może otrzymać uczeń, który ma choć jedną ocenę niższą niż dobra.§ 20.
pkt 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

Umowa o pracę

W moim przypadku przedmiot trwający jakiś czas nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ pracuję trzeci rok na tym samym etacie i co roku mam zawieraną tożsamą umowę z kolejną datą, w której jest zapis: "pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela kontraktowego zgodnie z obowiązkami określonymi dla nauczycieli w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, a w zakresie nieuregulowanym w wymienionych ustawach, przepisy kodeksu pracy oraz statut szkoły"

Umowa o pracę

Cytat: jest zapis: "pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela kontraktowego zgodnie z obowiązkami określonymi dla nauczycieli w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, a w zakresie nieuregulowanym w wymienionych ustawach, przepisy kodeksu pracy oraz statut szkoły"


łamatko z co to za durnota i po kiego to pisać... rozumiem, że posiadasz kwalifikacje do nauczanego przedmiotu, jestes nauczycielem kontraktowym, nie jest to zastępstwo i raczej nie jest to przyczyna wynikająca z organizacji nauczania (kolejny rok tak samo) zatem umowa winna i co ważne jest de facto na czas nieokreslony i każdy sąd pracy tak uzna. Radzę napisać pismo do dyrektora o dostosowanie warunków umowy do przepisów prawa wskazjuąc na art 10 ust. 4 KN i poczekać na to co odpisze dyrektor i jakie uzasadnienie da do umowy terminowej

Projekt standardów egzaminacyjnych

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zarówno w zakresie sprawdzianu, jak i wszystkich części egzaminu gimnazjalnego (części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i egzaminu z języka obcego nowożytnego) mają tę samą podstawę programową i te same standardy wymagań egzaminacyjnych co uczniowie bez dysfunkcji. Dla uczniów z upośledzeniem przystępujących do egzaminu są natomiast dostosowane zestawy egzaminacyjne (uwzględniające inny poziom wykonania tych samych standardów) i procedury przeprowadzania egzaminu.
Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 10 „Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty” standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów respektują zasadę, że wymagania powinny uwzględniać cele i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych.
Podczas próbnego egzaminu w październiku będzie można się w każdej szkole naocznie przekonać, jak wyglądają przykładowe zestawy egzaminacyjne. Próbny egzamin przybliży sytuację egzaminacyjną uczniom, którzy mają przystąpić do właściwego egzaminu. Wszystkie zestawy egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim będą przygotowane z udziałem specjalistów zajmujących się tą dysfunkcją.

Zasiłek pielęgnacyjny, ulgi, świadczenia

Sprawa wygląda nastepująco:
Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty mówi o tym, że gmina ma obowiązek zapewnic dziecku bezpłatny dojazd do szkoły. Także niepełnosprawnemu, jeśli musi korzystać z szkoły specjalnej.
Ten bezpłatny dojazd w praktyce wygląda tak, że jezdza szkolne autobusy.
Natomiast, kiedy rodzice sami dowoza dziecko do szkoly specjalnej moga domagac sie od gminy np. zwrotow kosztow biletow miesiecznych.
Druga sprawa.
Byc moze masz prawo do zasilku okresowego z MOPS. Ten zasilek przysluguje m.in na dziecko niepelnosprawne. Warunkiem jest jednak kryterium dochodowe.
Sa rowniez świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych, m. in. własnie dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Tutaj też brane jest kryterium dochodowe. Taki dodatek wynosi 50 lub 70 zl zaleznie od wieku dziecka i nalezy sie wtedy gdy jest prawo do swiadczenia rodzinnego.
O stosowne wnioski oraz o to, czy spełniasz to kryterium musisz juz pytac w MOPS właściwym dla Twego miasta.
Pozdrawiam serdecznie

Dziwna CISZA

Szanowny Panie Januszu, chciałbym Pana poinformować, że w wymienionej przez Pana szkole działa i dość często obraduje Rada Rodziców, która zgodnie z art.53 ust 2 z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ma prawo do podejmowania działań mających na celu poprawę jakości nauczania oraz składania wniosków dotyczących spraw szkolnych ( w tym oceny nauczycieli z dyrektorem placówki włącznie) Następne spotkanie jest zaplanowane na 16 kwietnia, godzina 18. Jeżeli faktycznie chce Pan coś zmienić na lepsze to zapraszam.
Moim zdaniem obaj Panowie zarówno senior jak junior Irek są OK ( znam ich osobiście, bo jestem absolwentem LO)

Obecnie Rada pracuje nad:
- zmianami w regulaminie Rady
- wyborem wzoru mundurka
- wyborem nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów z klas I, II, i III
W Tym miejscu muszę zaznaczyć, że Pani dyrektor z ubolewaniem stwierdziła, iż nie ma już sponsorów w osobach radnych Pana Dudka i Nawrota, którzy każdego roku fundowali nagrody dla najlepszych uczniów.
Ze swojej strony korzystając z niniejszego postu namawiam Państwo radnych zarówno z gminy jak i starostwa do rozważenia objęcia patronatem najbardziej uzdolnione osoby.
Poddałem również pod rozwagę Rady pomysł powołanie Rady szkoły, która w mojej ocenie mogłaby lepiej reagować na zmieniające się potrzeby szkoły i rynku pracy, ponieważ w jej skład wchodzą poza rodzicami, nauczyciele z grona pedagogicznego i uczniowie.
Poza tym na każdym posiedzeniu omawiane są sprawy bieżące szkoły, dlatego jeszcze raz namawiam do czynnego uczestnictwa i serdecznie pozdrawiam.

Pytania na zaliczenie - 22.05

7. Wymień funkcje nauczyciela- dydaktyczna, opiekuncza, wychowawcza
[b]8. Reformowanie oświaty z Polsce- odgornie- ustawy, przepisy; od dolnie- zmiany które przeprowadzaja niektóre szkoly
Zmiany systemu socjalistycznego na demokratyczny: tworzenie szkol niepaństwowych, odejście od centralistycznego kierowania polityki oświatowej (plan, programy nauczania) do tworzenia ich przez szkoly, redukcja ispektoratow szkolnych, od roku 90’ w Polsce Biuro do Spraw Reformy Szkolnej, przejmowanie szkol przez samorządy.
12. Nauczyciel dyplomowany- odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty; jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela), posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzonych w okresie stażu zajęć (zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy – Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego), uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Prosze

Odpowiedz z CKE !!!

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA I ROK STUDIÓW
NA WYDZIALE LEKARSKIM
I NA WYDZIALE STOMATOLOGII
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE:

...

2. Autorem i właścicielem zadań i arkuszy egzaminacyjnych z biologii, fizyki z astronomią i chemii jest Centralna Komisja Egzaminacyjna powołana ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

3. Oceny wyników egzaminów przedmiotowych dokonuje komisja powołana przez Akademię Medyczną, a składająca się z członków Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

...

Czy ktoś mi to wytłumaczy?

Szkoła

Cytat: Flor napisał:
A nie od 18 roku życia? Shocked

Nie. Do 18 roku zycia odpowiadaja za ciebie rodzice Razz Ale obowiazku edukacji (ponadpodstawowej) jako takiej nie ma.Obowiązek nauki jest do 18 roku życia.
KODHIHI Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
... KODHIHIKUNIEC

Obowiązkowe szkolenia nauczycieli ??

Proszę bardzo :::

Dz.U.03.6.69
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)
Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz.
1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje:
§ 20.
Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
§ 21.
Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

prywatne poradnie

Jeśli rzeczywiście Kuratrorium w Gdańsku wydało takie zarządzenie, to jest ono sprzeczne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie jest aktem wyższego rzędu wobec jakichkolwiek aktów wydawanych przez kuratioria i jeśli z nim jest sprzeczne, tzn. że jest nieważne.

Wklejam fragment rozporządzenia.

§ 6.
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.

problemy ze szkołą

Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzesnia 2004 r & 6
1. Nauczyiel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w &4 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych , o których mowa w &4 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, nastepuje także na podstawie opini NIEPUBLICZNEJ poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty, zwanej dalej ustawą, z zastrzezeniem ust.3

Proszę o poradę w sprawie problemów w szkole.

www.scholaris.edu.pl/cms/index.php/news/show_art?id=rozporz%C4%85dzenie_egzaminy&cat_id=261

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania ... - cz.1
Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz jego późniejsze zmiany.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje zaś szczególnie w roz. 2 to § 17. 1.

Odwołanie dyrektora III LO w Świdnicy- dezyzja

W artykule 36 ust. 1 obowiązującej w 1993r. ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty jest zapisane:
"Szkołą lub placówką kieruje dyrektor, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć".
Na początku pierwszej kadencji, w wywiadzie "Czy będzie w Świdnicy wyższa szkoła pedagogicza" dla tygodnika "Expressem" Ryszard Skórka powiedział m.in.:"Rozpocząłem pracę w Studium Nauczycielskim jako pracownik kontraktowy w 1987 roku. Byłem nauczycielem w SN przez sześć lat. W 1993r. wygrałem konkurs na dyrektora tej szkoły i ...tak jest do dzisiaj". (dokument do wglądu)
W piśmie do mnie z dnia 19 września 2005r. Ryszard Skórka napisał:
"Odpowiadając na Pana pismo z dnia 5 września 2005r. dot. udostępnienia informacji publicznej informuję, że w latach 1987 do 1993 byłem zatrudniony w Studium Nauczycielskim kierunek plastyka jako nauczyciel godzinowy".(dokument do wglądu)
Z powyższego wynika, że do 1993 roku Ryszard Skórka nie pracował w SN w Świdnicy w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych (na pełnym etacie) w charakterze nauczyciela i z tego powodu, zgodnie z wyżej przywołanym art. 36 ustawy o systemie oświaty nie powinien być dopuszczony do konkursu na stanowisko dyrektora III LO w Świdnicy przez aferalnego Kuratora Oświaty w 1993 roku.

Marian Dudek

Odwołanie dyrektora III LO w Świdnicy- dezyzja

Według Gazety Świdnickiej z 18.10.05r. (artykuł "Postawili się, a dyrektor i tak odwołany") 12 października br. Starosta Jacek Wajs przekazał Ryszardowi Skórce decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października br. o odwołaniu go ze stanowiska dyrektora ZSO Nr 3 w Świdnicy za istotne łamanie ustawy antykorupcyjnej. W tym samym dniu Starosta Wajs powierzył Ryszardowi Skórce pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.
Artykuł 36a ustęp 4a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jednoznacznie mówi, że "do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ prowadzący szkołę, może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy".
Według mojej aktualnej wiedzy w ZSO Nr 3 w Świdnicy funkcję wicedyrektora pełni Pani mgr Elżbieta Dawidowicz i to jej Starosta Wajs miał ustawowy obowiązek powierzyć obowiązki dyrektora szkoły, a nie odwołanemu ze stanowiska Ryszardowi Skórce.
W ten sposób "praworządny" i "przejrzysty" Starosta Wajs po raz kolejny złamał obowiązujące prawo w interesie koteryjno-towarzyskiej grupy w Starostwie Świdnickim.
O tym bulwersującym fakcie nie omieszkam powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego z wnioskiem o uchylenie decyzji Starosty Wajsa i wnieść kolejne zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przez Starostę Wajsa przestępstwa określonego w artykule 231 paragraf 1 kodeksu karnego.
Marian Dudek

Odwołanie dyrektora III LO w Świdnicy- dezyzja

Pismem z dnia 4 litopada 2005r. zawiadomiłem Prokuraturę Rejonową w Świdnicy o całkowicie uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Starostę Powiatu Świdnickiego Jacka Wajsa przez przekazanie w dniu 12 października 2005r. pełnienia obowiązków dyrektora w ZSO Nr 3 w Świdnicy dopiero co odwołanemu ze stanowiska dyrektora szkoły przez Wojewodę Dolnosląskiego zarządzeniem zastępczym z dnia 7 października 2005r. Ryszardowwi Skórce. Taką decyzją Starosta Wajs przekroczył swoje uprawnienia urzędowe i w ten sposób prawdopodobnie popełnił czyn zabroniony określony w art. 231 par. 1 kodeksu karnego. Starosta Jacek Wajs powierzając pełnienie obowiązków dyrektora szkoły Ryszardowi Skórce złamał przepis art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który mówi jednoznacznie, że w sytuacji ZSO Nr 3 organ prowadzący szkołę, czyli Starosta Świdnicki, miał ustawowy obowiązek powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi szkoły, a nie odwołanemu ze stanowiska Ryszardowi Skórce.
Tak postąpiono w ZSE w Świdnicy po rezygnacji dyrektora ze stanowiska.
Marian Dudek

Wszystkim moim zatroskanym tutejszym oponentom dedykuję słowa znanej piosenki:

Hej na koń!
Szable w dłoń!
Bolszewika goń, goń! goń!
Alleluja! I do przodu!

Odwołanie dyrektora III LO w Świdnicy- dezyzja

cytuje mariana
Artykuł 36a ustęp 4a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jednoznacznie mówi, że "do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ prowadzący szkołę, może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy".
Według mojej aktualnej wiedzy w ZSO Nr 3 w Świdnicy funkcję wicedyrektora pełni Pani mgr Elżbieta Dawidowicz i to jej Starosta Wajs miał ustawowy obowiązek powierzyć obowiązki dyrektora szkoły, a nie odwołanemu ze stanowiska Ryszardowi Skórce.

kobitka złozyła rezygnację, więc dano p.o. skórce i to tyle

Odwołanie dyrektora III LO w Świdnicy- dezyzja

Na stronach internetowych Starostwa Świdnickiego można przeczytać najbardziej absurdalne uzasadnienie uchwały o nastepującej treści:
"Uzasadnienie do Uchwały Nr 139/2005 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy:
W związku z odwołaniem Pana Ryszarda Skórki ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy należy powołać nowego dyrektora szkoły w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmi.)
W dniu 08.12.2005r. w wyniku konkursu wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy - Pana Ryszarda Skórkę.
Dolnośląski Kurator Oświaty nie zgłosił zastrzeżeń w/w sprawie".
Nic dodać, nic ująć.
Marian Dudek - moherowy beret.

Odwołanie dyrektora III LO w Świdnicy- dezyzja

Prezentuję treść wyjątkowo interesującego uzasadnienia do Uchwały Nr 139/2005r. Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy:
" W związku z odwołaniem Pana Ryszarda Skórki ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy należy powołać nowego dyrektora szkoły w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
W dniu 08.12.2005r. w wyniku konkursu wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy - Pana Ryszarda Skórkę.
Dolnośląski Kurator Oświaty nie zgłosił zastrzeżeń w/w sprawie".

Uchwałę podjął Zarząd Powiatu w składzie: Jacek Wajs, Zygmunt Worsa, Daria Kurek, Bolesław Olejarczyk, Krzysztof Sołtys.

W świetle powyższej uchwały okazuje się, że jedyną karą w Starostwie Świdnickiem za łamanie ustawy antykorupcyjnej przez funkcjonariusza publicznego Starostwa nie jest żadne tam odwołanie ze stanowiska, a wręcz odwrotnie, otrzymuje się nagrodę w postaci ponownego powołania na to samo stanowisko!
I Papież śmie pisać o jakiejś bandzie złodziei!
Marian Dudek - moherowy beret

Odwołanie dyrektora III LO w Świdnicy- dezyzja

Uchwała Nr 139/2005r. Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy podpisana przez Jacka Wajsa, Zygmunta Worsę, Darię Kurek, Bolesława Olejarczyka i Krzysztofa Sołtysa posiada takie wysokie intelektualno-prawne uzasadnienie do jaskrawej manipulacji:
W związku z odwołaniem Pana Ryszarda Skórki ze stanowiska dyrektora Zespoły Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy, należy powołać nowego dyrektora szkoły w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
W dniu 08.12.2005r. w wyniku konkursu wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy Pana Ryszarda Skórkę.
Dolnośląski Kurator Oświaty niie zgłosił zastrzeżeń w/w w sprawie.
Moherowy beret

jednostki organizujące szkolenia a wpis do ewidencji

Moim zdaniem firma powinna musi być wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych , po spełnieniu warunków jakie stawia ustawodawca.
Wpisów takich dokonują Kuratoria Oświaty, albo Starostwa Powiatowe. Jest to uzależnione od lokalizacji siedziby placówki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

§ 4. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.
2. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i
wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.

Co należy spełnić aby dokonać wpisu do rejestru, poczytasz w poniższej ustawie:

USTAWA
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)
Rozdział 8
Szkoły i placówki niepubliczne

Działalność komercyjna w zakresie BHP

Cytat:cytat:

Rozważenia wymaga zatem pojęcie jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów o systemie oświaty. W tym miejscu pojawia się problem, ponieważ ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nie posługuje się pojęciem działalność szkoleniowa w dziedzinie bhp, a tym bardziej nie wskazuje, jaka jednostka jest uprawniona do tego rodzaju działalności i ewentualnie o jakie uprawnienia tu chodzi. Ustawa o systemie oświaty używa pojęcia "działalność oświatowa" i wskazuje, iż może być ona prowadzona między innymi przez szkoły i placówki, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

źródło GofinWięc jeśli Tanfan chce zostać firmą zewnętrzną której pracodawcy będą zlecać wykonywanie czynności związanych z bhp w tym również szkoleń w dziedzinie bhp to co musi zrobić?
Czy wystarczy zarejestrować działalność gopodarczą potem wykonywać czynności (również szkolić) poczym wręczać fakturę zleceniodawcy i po sprawie?
Czy może musi rejestrować ośrodek szkolenoiwy zgodnie z ustawą o systemie oświaty?

Mam problem


zloz skarge do rzecznika praw obywatelskich na umieszczanie na
swiadectwie stopnia z religii, pewnie nic to nie da wiec napisz do
genewy , ze kaza ci sie wypowiadac co do twojego stosunku do religi .
przez przymuszanie do uczestniczenia w nauczaniu religii w szkolach
publicznych i umieszczanie stopni na swiadectwie co moze prowadzic do
segregacji na tych co uczestnicza w nauce religi i tych co nie
uczestnicza przy przyjmowaniu do pracy , gdyz jestes zmuszony przy
poszukiwaniu pracy do wykazania swojego wyksztalcenia dokumentem
ukonczenia szkoly- napisz do komitetu helsinskiego w warszawie z
prosba o wzor takiej skargi i adres na ktory masz go wyslac

Cytat:

| P.Sz.

Piotrze - wystapienie do RPO i innych organów, ktore proponujesz dla ucznia
III kl. LO jest dosc trudnym procesem.chyba zartujesz
w czym widzisz trudnosc w opisaniu tego co go dotyczy i co mu
przeszkadza , jako obywatel ma prawo skargi od momentu gdy jest
obywatelem ,
Cytat:Z calym szacunkiem dla jego blisko 18
lat. Szkole skonczylem na tyle dawno temu, ze status nauczania religii
zmienil sie juz kilkakrotnie. O ile wiem jednak - sa to zajecia
fakultatywne, zas wylacznosc decyzji rodzicow nie jest niepodwazalna. Szkoly
w zasadzie maja obowiazek (nie realizowany) prowadzic zajecia z etyki, jesli
uczen nie wybiera religii.

Siegnalem wiec do aktow prawnych.

ROZPORZADZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkolach
publicznych.
(Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1992 r.)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarzadza sie,
co nastepuje:

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki
nie moze byc powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.nie musisz wiec sie uczyc, jesli nie chcesz
Cytat:

2. Ocena z religii (etyki) nie ma wplywu na promowanie ucznia do nastepnej
klasy.postawia ci jedynke , ale to nie powinno miec to zadnego wplywu na
twoje pozostale stopnie.
oczywiscie jest to w praktyce teoria , gdyz ludzie nie lubia  tych co
nie ida z pradem
teraz zastanow sie jeszcze raz czy jednak rodzice nie maja z tego
punktu widzenia racji

Cytat:| Premier Balcerowicz chyba by umarł niż przyznał się do błedu|nareszcie ktos mowi ze król jest nagi
brawo Alot,
tylko czemus zrozumial po przegranej bitwie ,
zes zlozony ofiara bogu Sitwie

Religia w szkole


Cytat:Czy ktoś mógłby mi autorytatywnie i wyczerpująco wyjaśnić, czy ja, jako
rodzic dziecka, które nie chce chodzić na naukę religii katolickiej w
szkole mam OBOWIĄZEK złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie?
Słyszałem, że nie muszę tego robić.
Ceniłbym sobie podanie nie tylko konkretnego przepisu, który zwalnia mnie
z tego obowiązku ale również jego treść.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz.
753)

obowiązuje od dnia 9 maja 1992 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć
przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu
zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów
prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź
rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu
pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

..............

Z przepisu wynika, że to rodzice, którzy chcą posyłac dziecko na religię,
muszą wyrazić wolę w tej sprawie.

praktykant w firmie...


Cytat:| Dostalem pytanie od osoby chodzacej do technikum "elektrycznego" czy
| moze u mnie odbyc (chyba 2 tygodniowe) praktyki zawodowe. Ja tam
| Śmiało, zgódź się, a pomożesz młodzieńcowi.:-) Nie zawierasz z nim
| żadnej umowy,  ani ze szkołą też nie. Praktykant ma obowiązek prowdzić
Cos mi się zdaje, że to nie takie proste. Ztcp to tak ze 2-3 lata temu
wszedł przepis, że aby przyjąć kogoś na praktyki, to trzeba przejść
specjalny kurs (albo mieć przygotowanie pedagogiczne).Dzieki za naprowadzenie, znalazlem cos takiego:
Art.70 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
1. Praktyczna nauka zawodu moz e odbywa c sie  (...) u pracodawców (...)
4. Minister (...) okresli w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb
organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych (...) a
takze w innych podmiotach wymienionych w ust. 1 (czyli u pracodawcow, ciach)

Tak wiec odnalazlem :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002
r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 października 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
z ktorych wynika iz powinienem posiadac:
- co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać,
przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs
pedagogiczny
- jesli nie tytul mistrza, to "odpowiednie wyksztalcenie w danej
dziedzinie" (nie chce tutaj calego rozporzadzenia przepisywac, ogolnie
wiadomo o co chodzi) oraz  to przygotowanie pedagogiczne lub ukończony
kurs pedagogiczny.

Wszystkie pozostale warunki spelniam, poza tym nieszczesnym kursem
pedagogicznym.. ;/ Chyba bedzie trzeba chlopakow zasmucic...

Szkolenia

To poniższe też od Ministra Edukacji dotyczy powoływania się szkolących na "UPRAWNIENIA":)

2) UPRAWNIENIA - powoływanie się przez organizatorów na posiadanie przez nich "uprawnień", "certyfikatów" itp. nadanych przez Ministra (Ministerstwo) Edukacji Narodowej lub Ministra (Ministerstwo) Edukacji Narodowej i Sportu dla prowadzonej działalności oświatowej jest bezpodstawne. Do 1991 r. zezwolenia na prowadzenie działalności oświatowej w formach pozaszkolnych przez osoby prawne i fizyczne wydawane były przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie ustawy z 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. nr 32, poz. 160 z póĄn. zm.)

Po wejściu w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póĄn. zm.) wydawanie zaświadczeń o wpisaniu placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przeszło w gestię kuratorów oświaty. Wszystkie osoby prawne i fizyczne prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy z 1991 r. placówki niepubliczne, miały obowiązek dostosowania do dnia 31 sierpnia 1992 r., zasad działania tych placówek do wymogów określonych w ustawie. Następna zmiana miała miejsce po dokonaniu nowego podziału administracyjnego kraju. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 82 ustawy z 1991 r. o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać i prowadzić niepubliczne placówki oświatowe, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zatem, informowanie potencjalnych klientów o posiadaniu zezwolenia, uprawnienia, albo certyfikatu wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej (Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) na prowadzenie działalności, w szczególności przez tych organizatorów, którzy prowadzą działalność oświatową na podstawie prawa działalności gospodarczej, nie odpowiada stanowi faktycznemu.

Żona przewodniczącegogo Rady powiatu zatrudniona niezgodnie

Gandalf,BLAaa,Savary i inni z preoblemem czytania ,jeśli chcecie się bawić to proszę. To, że można zwolnić dyrektora na podstawie art 38 Ustawy o Systemie Oświaty to już udowodniłem 2.To że, p.Fijałkowska jest zatrudniona niezgodnie z prawem udowodnię ponownie.Ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikają z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679 ze zm.)Art 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty(Dz.U. z 96r. nr 67. poz.329 ze zm.) przesądza że publiczne szkoły są zaliczane do sektora finansów publicznych(jednostkami lub zakładami budżetowymi).Gospodarowanie mieniem służące realizacji zadań JST może następować w formie utworzonej przez nią jednostki organizacyjnej, ale stanowiącej odmienny podmiot prawa w postaci samorz.osoby prawnej lub
jednostki oganizacyjnej wchodzącej do JST w postaci najczęściej niemającej osobowości prawnej i wobec powyższego szkoły prowadzone przez gminy można zakwalifikować do jednostek org. gmin. Zgodnie z art.39 Ustawy o Systemie Oświaty, dyrektor kieruje jednostką organizacyjną oraz wykonuje inne czynności przypisane jedynie tej funkcji i mieszczące się wyłacznie w kompetencjach dyrektora szkoły.Dotyczy to nie tylko dysponowania mieniem określonej jednostki organizacyjnej(art.39 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty) lecz także podejmopwania innych czynności o charakterze władczym(art.39 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).Przedstawiona argumentacja uzasadnia twierdzenie, że osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły, której organem założycielskim i prowadzącym jest gmina, obejmuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.
Na kolana panie Przewodniczący SLD Jacku W,Gandalfie,Savary i cała reszta oszołomów i niedouczonych polityków i sympatyków Kulis Kołobrzeskich.
A przepraszać umiecie?

Żona przewodniczącegogo Rady powiatu zatrudniona niezgodnie

Cytat:Gandalf,BLAaa,Savary i inni z preoblemem czytania ,jeśli chcecie się bawić to proszę. To, że można zwolnić dyrektora na podstawie art 38 Ustawy o Systemie Oświaty to już udowodniłem 2.To że, p.Fijałkowska jest zatrudniona niezgodnie z prawem udowodnię ponownie.Ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikają z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679 ze zm.)Art 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty(Dz.U. z 96r. nr 67. poz.329 ze zm.) przesądza że publiczne szkoły są zaliczane do sektora finansów publicznych(jednostkami lub zakładami budżetowymi).Gospodarowanie mieniem służące realizacji zadań JST może następować w formie utworzonej przez nią jednostki organizacyjnej, ale stanowiącej odmienny podmiot prawa w postaci samorz.osoby prawnej lub
jednostki oganizacyjnej wchodzącej do JST w postaci najczęściej niemającej osobowości prawnej i wobec powyższego szkoły prowadzone przez gminy można zakwalifikować do jednostek org. gmin. Zgodnie z art.39 Ustawy o Systemie Oświaty, dyrektor kieruje jednostką organizacyjną oraz wykonuje inne czynności przypisane jedynie tej funkcji i mieszczące się wyłacznie w kompetencjach dyrektora szkoły.Dotyczy to nie tylko dysponowania mieniem określonej jednostki organizacyjnej(art.39 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty) lecz także podejmopwania innych czynności o charakterze władczym(art.39 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).Przedstawiona argumentacja uzasadnia twierdzenie, że osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły, której organem założycielskim i prowadzącym jest gmina, obejmuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.
Na kolana panie Przewodniczący SLD Jacku W,Gandalfie,Savary i cała reszta oszołomów i niedouczonych polityków i sympatyków Kulis Kołobrzeskich.
A przepraszać umiecie?Nie musisz mnie obrażać jak chcesz się do czegoś odnieść ( no... chyba, że ten typ tak ma), obrażasz ludzi tylko dlatego, że mają czelność mieć inne poglądy od twoich???. Nadal pytam, czy to prawda, że pismo Wojewody ma wady prawne? I czy ktoś może zacytować ciekawy fragment tego pisam?
Po drugie faktycznie ...szkoły gminne

Po trzecie muszę (jak to słusznie zauważyłeś) jeszcze się dużo uczyć, a zacznę od ciebie, bo przy twoim oszołomstwie, moje - to mały piukuś

boga nie ma

Cytat:Jest to kłamstwo.Z tego co wiem, i o czym mowi odpowiednia ustawa sejmowa, to rodzice ktorzy nie chcą by ich dziecko chodzilo na l.religii nie skladaja jakichkolwiek oświadczeń.Do złożenia oswiadczeń sa zobowiazani tylko ci rodzice,ktorzy chcą by dziecko uczestniczyło na lekcje religii.


To nie jest kłamstwo. Sam pisałem oświadczenie że nie życzę sobie aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii. To jest ustawa sejmowa na temat lekcji religii

To nie jest kłamstwo. Sam pisałem oświadczenie że nie życzę sobie aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii. To jest ustawa sejmowa na temat lekcji religii
To nie jest kłamstwo. Sam pisałem oświadczenie że nie życzę sobie aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach religii. To jest ustawa sejmowa na temat lekcji religii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej ÂŤszkołamiÂť, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione

Jak widzisz ustawa którą cytuje mówi tylko o tym,że lekcje religii sa organizowane na życzenie rodziców a zyczenie to wyrażają w formie pisemnej.Nie ma tam nic o składaniu jakichkolwiek oświadczeń w wypadku gdy rodzice nie życzą sobie by dziecko chodzilona lekcje religii.

Cytat:

Ocenianie zachowania i oceny z przedmiotów

witam

Dodam sowje trzy grosze. Zgadzam sie z Dosią.
W zapisie nie ma słowa "obniżenie" tylko dostosowanie.

1.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Jakis czas temu w związku z różną interpretacją Dyrekcja naszej szkoly poprosiła o szkolenie na ten temat. Pani prowadząca to szkolenie poinformowała nas że dostosowujemy tylko formy, zasady i metody pracy z dzieckim.
Obniżanie wymagań dot. przyswajania wiedzy jest możliwe tylko przy kształceniu specjalnym.
Ale jak są wątpliwości to dokładnie jescze raz przeanalizuje ten zapis.

Pozdrawiam Ola

komitet rodzicielski - czy można odliczyć?

Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość odliczenia od dochodu kwot darowizn na cele ściśle wymienione w tym przepisie. Przy czym podatnik odliczający od dochodu darowizny musi liczyć się z koniecznością wykazania nie tylko na jaki cel podarował pieniądze (w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze), ale również kiedy, komu i jaką kwotę.

Wpłaty na Komitet rodzicielski są wpłatami nieprzynoszącymi w zamian osobie, która ich dokonała (lub osobie, za którą zostały dokonane) bezpośrednio żadnych korzyści z tego tytułu. Z art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zm.) wynika, że są one dobrowolnymi składkami rodziców, które gromadzone są w formie funduszy wspierających działalność statutową szkoły. Dlatego też kwoty wpłacone na ten komitet są zaliczane do darowizn na cele oświatowe podlegające odliczeniu od dochodu.

Darowizna na cele oświatowe podlega odliczeniu w granicach limitu, tj. do wysokości nieprzekraczającej 15% dochodu (jest to łączny limit odliczeń dla wszystkich wskazanych w ustawie darowizn). Innego ograniczenia w zakresie wysokości darowizn ustawodawca nie przewidział. Oznacza to, że jeżeli przekazane kwoty, stanowiące darowiznę na cele oświatowe, mieszczą się w ramach dopuszczonego ustawą limitu, a podatnik posiada dokument potwierdzający ich przekazanie na rachunek bankowy obdarowanego, to może dokonać odliczenia od dochodu za rok podatkowy, w którym przekazał darowiznę. W takiej sytuacji nie można mówić o obejściu przepisów podatkowych. Ważne jest jednak wyraźne rozgraniczenie wpłat na Komitet rodzicielski od opłat za naukę dziecka w szkole (czesnego). Czesne nie jest bowiem darowizną i poniesienie tego rodzaju wydatku nie daje prawa do dokonania odliczenia.

Szczęka mi opadła poniżej poziomu podłogi... komentujcie...

OTO PISMO MINISTERSTWA EDUKACJI ROZESŁANE DO KURATORÓW OŚWIATY W POLSCE:
MINISTER
EDUKACJI i NAUKI

Warszawa, 9 marca 2006r.
Państwo
Kuratorzy Oświaty

Szanowni Państwo
Wiele stowarzyszeń i organizacji zwraca się do szkół z propozycjami prezentowania w placówkach oświatowo - wychowawczych swoich poglądów, zamierzeń i planów. Zdarza się, że zapraszają nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, do udziału w organizowanych imprezach bądź innych przedsięwzięciach.

Odnosząc się do tych zdarzeń, informuję o stanowisku Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Szkoła jest instytucją wolną od działań politycznych i jakiejkolwiek indoktrynacji (art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty. Dz.U.z 2004r. nr 256, póz. 2572, z późn. zmianami).

Dyrektor szkoły odpowiada za organizację placówki. Podejmuje decyzje umożliwiające spotkania z dziećmi i młodzieżą, a także z nauczycielami osób z zewnątrz. W ten sposób przyjmuje odpowiedzialność nie tylko za przebieg samych spotkań, lecz także za prezentowane na nich treści.

Działalność dydaktyczna, a przede wszystkim wychowawcza szkoły, to pomoc i towarzyszenie uczniom w trudnym procesie dojrzewania. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym najczęściej nie mają w pełni ukształtowanego systemu wartości. Młodzi ludzie podatni są na efektowne wystąpienia, gubią, się jednocześnie w rozpoznawaniu ich rzeczywistego znaczenia. Zdarza się, że atrakcyjne hasła pacyfistyczne, ekologiczne, antywojenne bezkrytycznie przyjmowane przez młodzież niosą w sobie w rzeczywistości szkodliwe treści wychowawcze.

Proszę Państwa o poinformowanie dyrektorów szkół o zdarzających się próbach dotarcia do uczniów, do czego okazją w najbliższym czasie może być rocznica interwencji w Iraku. Należy podjąć skuteczne działania zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne warunki edukacji, rozumiane także jako kształtowanie odpowiedniego, dojrzałego stosunku do współczesnych wydarzeń politycznych i społecznych.

Z wyrazami szacunku (-)

Jarosław Zieliński

w/z Ministra

Sekretarz Stanu

------
Mój komentarz będzie krótki i treściwy:
- - -
Pozdrawiam w imieniu mojej organizacji - ponoć "wrogiej"
Kto się składa na kajak ?

Polityka.

Cytat: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1)
z dnia 15 lipca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.3)) w § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 1a - 4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: Roman GiertychTo znaczy, że zwykle, owszem, rozpoczęcie roku będzie 1 września, z tym, że w tym roku 1 września wypada w piątek, czyli faktycznie rozpoczęcie roku odbędzie się 4, w poniedziałek.

Słuchajcie, a obowiązko9wa matura z matematyki? Moja mama ma dziś dzwonić do ministerstwa edukacji, żeby się dowiedzieć na 100 procent, czy mnie (rocznik'90) obejmie. Jeżeli nie, rozpijamy szampana. A jeżeli tak, to zastanawiam się, jak najmniej boleśnie popełnić samobójstwo. Bo nie wyobrażam sobie, żebym mogła zdac tę maturę, tym bardziej, że nie wprowadzono żadnych zmian programowych, a skala trudności matury będzie pewnie na poziomie co najmniej magisterskim.

Edukacja dzieci cudzoziemców.

Podstawa prawna:
- ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r./Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami/ art.94a ust. 1,art. 94a ust.2, art.94a ust.4
- ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 13 czerwca 2003r. /Dz.U. z 2003r. Nr 83, pz. 758 ze zmianami/
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 pażdziernika 2001r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia, placówek

Dzieci uchodźcze w szkole w Podkowie Leśnej uczą się już od 1994r. Były to większe /była Jugosławia/ lub mniejsze /Iran, Armenia/ grupy dzieci. Do szkoły uczęszczały dzieci z Somalii, Afganistanu, Chin, a obecnie uczęszcza grupa 38 dzieci, w większości narodowości czeczeńskiej.
Bardzo trudno określić ile dzieci z ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku będzie uczęszczaćw nowym roku szkolnym do szkoły, gdyż jest to ośrodek recepcyjny, a także nie wiemy ile dzieci w wieku szkolnym przybędzie do nas. W tym roku wiosną określiliśmy, że będzie to 40 uczniów w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej i 8 dzieci w oddziałe "O" w Miejskim Przedszkolu.Dzieci te zostały uwzględnione w subwencji oświatowej. Zorganizowane zostały dla nich dodatkowe zajęcia z języka polskiego w szkole.
Ośrodek zapewnia dzieciom zakup podręczników, wyprawkę na podstawowe przybory szkolne, opłaty za wycieczki związane z programem nauczania oraz ekwiwalent w kwocie 270 zł zamiast wyżywienia w ośrodku.
Urząd do Spraw Cudzoziemców zatrudnia także w każdym z 17 ośrodków nauczycieli języka polskiego. W Dębaku nauczycielka pracuje 15 godzin tygodniowo i w zakresie obowiązków ma naukę języka polskiego, odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości. W ośrodku znajdują się 2 sale lekcyjne. Jedna typowa klasa z telewizorem, video i wielofunkcyjnym radiem oraz sala z pomocami szkolnymi typu tablice, mapy, słowniki, rozmówki, zestaw audio/video, programy multimedialne oraz 2 stanowiska komputerowe.
16.10.207r w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku odbyło się spotkanie dyrekcji, rady pedagogicznej, pielęgniarki szkolnej z dyrekcją, pracownikiem zajmującym się oświatą, nauczycielką pracującą w Dębaku oraz rodzicami cudzoziemców. W ostatniej części zebrania uczestniczyły dzieci.
Spotkanie miało na celu wspólne zastanowienie się nad najważniejszym problemami : nauką, zachowaniem, współpracą z rodzicami, a także różnicami kulturowymi, które utrudniają wzajemne kontakty.
30.10.2007r odbędzie się konferencja na temat edukacji dzieci uchodźców zorganizowana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka i Urząd do Spraw Cudzoziemców, w której udział weźmie także dyrekcja Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.

Alicja Krzanowska

zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły

Przepis art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub ośrodka.
Jeśli natomiast dowóz dzieci zapewniają rodzice - gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły.
Zgodnie z w/w przepisem obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, objętych kształceniem specjalnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa powyżej w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
Z przytoczonego przepisu wynika, że jeśli dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły zapewniają rodzice, to gmina zobowiązana jest do dokonania rodzicom zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna.

Jak wynika z przywołanego powyżej przepisu - zwrot kosztów odbywa się na podstawie umowy, którą rodzice (opiekunowie) ucznia zawierają z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).
Przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują obowiązku wydania przez organy gminy aktu regulującego zasady związane z dokonywaniem zwrotu rodzicom (opiekunom) omawianych kosztów przejazdów.

Nauczanie indywidualne-plan pracy

[quote="margo"]Witam,
Poszukuję odpowiedzi na poniższe pytania.
Czy jest przepis obligujący szkołę organizującą nauczanie indywidualne /kształcenie specjalne/do przedstawienia rodzicom planu pracy z dzieckiem?
Czy zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie nauczanie indywidualnego muszą być realizowane w procesie nauczania?
Podstawa prawna mile widziana.[

na oba pytania odpowiedź brzmi-tak.masz obowiązek przedstawić program nauczania indywidualnego rodzicom i uzyskac ich podpis(akceptację).

oczywiście zalecenia stanowią ważne wytyczne do dostosowania programu nauczania dla dziecka. W miarę mozliwosci należy dziecku zapewnić dodatkowe zajęcia zawarte w zaleceniach poradni np.zajęcia korygujące wady mowy czy rewalidację w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej. ale jeśli nie ma fizycznej możliwosci, np. brak funduszy na dodatkowe godziny lub inne przeszkody, to wtedy musisz zawrzec te elementy w procesie nauczania.

Art. 71b ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. Nr 13, poz. 114 ze zmianami).
Rozporządzenie* Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. Nr 23, poz. 193).
rozporządzenie z 18 września 2008 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dalej jako: rozporządzenie o indywidualnym nauczaniu).

i jeszcze w kilka innych powinnaś zajrzec. trudno wszystkie tu wypiac.ale mozesz plegać na moich słowach.dwa razy tak na Twoje pytania.pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

skaranie boskie z tymi pacyfistami...

Cytat: Warszawa, 9 marca 2006r.

Państwo

Kuratorzy Oświaty

wszyscy

Szanowni Państwo

wiele stowarzyszeń i organizacji zwraca się do szkół z propozycjami prezentowania w placówkach oświatowo - wychowawczych swoich poglądów, zamierzeń i planów. Zdarza się, że zapraszają nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, do udziału w organizowanych imprezach bądź innych przedsięwzięciach.

Odnosząc się do tych zdarzeń, informuję o stanowisku Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Szkoła jest instytucją wolną od działań politycznych i jakiejkolwiek indoktrynacji (art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty. Dz.U.z 2004r. nr 256, póz. 2572, z późn. zmianami).

Dyrektor szkoły odpowiada za organizację placówki, Podejmuje decyzje umożliwiające spotkania z dziećmi i młodzieżą, a także z nauczycielami osób z zewnątrz. W ten sposób przyjmuje odpowiedzialność nie tylko za przebieg samych spotkań, lecz także za prezentowane na nich treści.

Działalność dydaktyczna, a przede wszystkim wychowawcza szkoły, to pomoc i towarzyszenie uczniom w trudnym procesie dojrzewania. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym najczęściej nie mają w pełni ukształtowanego systemu wartości. Młodzi ludzie podatni są na efektowne wystąpienia, gubią, się jednocześnie w rozpoznawaniu ich rzeczywistego znaczenia. Zdarza się, że atrakcyjne hasła pacyfistyczne, ekologiczne, antywojenne bezkrytycznie przyjmowane przez młodzież niosą w sobie w rzeczywistości szkodliwe treści wychowawcze.

Prosię Państwa o poinformowanie dyrektorów szkół o zdarzających się próbach dotarcia do uczniów, do czego okazją w najbliższym czasie może być rocznica interwencji w Iraku, Należy podjąć skuteczne działania zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne warunki edukacji, rozumiane także jako kształtowanie odpowiedniego, dojrzałego stosunku do współczesnych wydarzeń politycznych i społecznych.

Z wyrazami szacunku (-)

Jarosław Zieliński

w/z Ministra

Sekretarz Stanucałe szczescie wladza czuwa zeby przypadkiem pacyfistów i ekologów nam nie wychowano bo co by to było?

Obligatoryjne przenoszenie zerówek do szkół już od 09.2008

Szanowni Państwo Radni,
zanim podejmiecie decyzję w sprawie likwidacji zerówek w przedszkolach, pragnę powołać się na jeden tylko zapis ustawy:
otóż art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wskazuje dwa miejsca, w których dziecko 6-letnie MOŻE odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej).
organizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydaje się być podyktowana zupełnie innymi względami. Mianowicie CAŁKOWITYM BRAKIEM odpowiedniej infrastruktury przedszkolnej". [/b]Apeluję do radnych PO - pomijam już, że jesteście naszymi przedstawicielami w Radzie Miasta, to również od nas - rodziców 5-ciolatkówi uzyskaliście kredyt zaufania, z racji tego zobowiązani jesteście reprezentować interesy swoich wyborców, ale jeżeli to nie jest dla Was wystarczającym argumentem, to proszę chociaż nie łamać prawa. A prawo jasno i wyraźnie określa, w jakich przypadkach zerówki mogą być (WYŁĄCZNIE) na terenie szkół.
Nikomu nie wolno pozbawiać nas-rodziców prawa do decydowania o tym, gdzie nasze dziecko będzie chodzić do zerówki, bo jest to łamanie powszechnie obowiazującego prawa. Prawa, które jest respektowane w całym kraju, tylko nasze miasto chce się w ten sposób niechlubnie wyróżnić. Prawo jest takie samo dla wszystkich obywateli w tym kraju i prezydent, czy burmistrz dzielnicy, czy radny MUSI to prawo respektować.

Apeluję do radnych PO kolejny raz - pozostawcie rodzicom wybór. Część rodziców pośle dzieci do szkolnych zerówek, bo i tak miała zamiar to zrobić. Nie odbierajcie prawa do decydowania o życiu dzieci ich rodzicom. Czy chcielibyście, aby za Was i za Wasze dzieci ktoś decydował?

Obligatoryjne przenoszenie zerówek do szkół już od 09.2008

Cytat: Szanowni Państwo Radni,
zanim podejmiecie decyzję w sprawie likwidacji zerówek w przedszkolach, pragnę powołać się na jeden tylko zapis ustawy:
otóż art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wskazuje dwa miejsca, w których dziecko 6-letnie MOŻE odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej).
organizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydaje się być podyktowana zupełnie innymi względami. Mianowicie CAŁKOWITYM BRAKIEM odpowiedniej infrastruktury przedszkolnej". [/b]Apeluję do radnych PO - pomijam już, że jesteście naszymi przedstawicielami w Radzie Miasta, to również od nas - rodziców 5-ciolatkówi uzyskaliście kredyt zaufania, z racji tego zobowiązani jesteście reprezentować interesy swoich wyborców, ale jeżeli to nie jest dla Was wystarczającym argumentem, to proszę chociaż nie łamać prawa. A prawo jasno i wyraźnie określa, w jakich przypadkach zerówki mogą być (WYŁĄCZNIE) na terenie szkół.
Nikomu nie wolno pozbawiać nas-rodziców prawa do decydowania o tym, gdzie nasze dziecko będzie chodzić do zerówki, bo jest to łamanie powszechnie obowiazującego prawa. Prawa, które jest respektowane w całym kraju, tylko nasze miasto chce się w ten sposób niechlubnie wyróżnić. Prawo jest takie samo dla wszystkich obywateli w tym kraju i prezydent, czy burmistrz dzielnicy, czy radny MUSI to prawo respektować.

Apeluję do radnych PO kolejny raz - pozostawcie rodzicom wybór. Część rodziców pośle dzieci do szkolnych zerówek, bo i tak miała zamiar to zrobić. Nie odbierajcie prawa do decydowania o życiu dzieci ich rodzicom. Czy chcielibyście, aby za Was i za Wasze dzieci ktoś decydował?

Turnus Rehabilitacyjny dla dzieci chorych na NZJ

O rany nareszcie coś drgneło w sprawie. A juz bałam sie,że sprawa spadła na boczny tor.
Ja bardzo chetnie pomoge w organizacji wraz z koleżanką. Jak trzeba bedzie pójde do samego diabła zapytac o zgode tylko prosze o wskazówki bo jestem zielona w tych sprawach. Może na poczatek zadzwonie do kuratorium moze oni coś powiedzą. A jeżeli bedzie problem czy nasze kolonie nie moga być jako np; turnus rehabilitacyjny?

Zgłaszam córeczke mojej kolezanki (nie jest zarejestrowana na forum) na kolonie
Urszule Witan.

A co do pielegniarki to znam ją osobiście jest pracownikiem Instytutu Matki i Dziecka na Oddziale Intensywnej terapii. Myślę, że spokojnie sobie poradzi z pompa i dawkami.

jeżeli chodzi o sanepit to dzwoniłam i:
przeglądów kwalifikujących obiekty kolonijne dokonują Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Kontroli poddawane są kuchnie, stołówki, łazienki. Sprawdza się także czy dzieci mają zapewnioną opiekę medyczną, jaki jest stan techniczny obiektu.

Trzeba bedzie w Ośrodku w Jastrzebiej Górze spytać sie czy posiadaja zgode sanepidu.

Dzwoniłam do kuratorium i przesłali mi nastepujacy wykaz:

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Podstawą prawną organizacji wypoczynku jest art. 92a ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, Dz. U. Nr 18, poz. 102).

Inne ważne akty prawne:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. Nr 57, poz. 358).

Zgodnie z ww. przepisami prawa organizatorzy mają obowiązek zapewnić bezpieczne warunki wypoczynku, spełniając określone wymagania.
• Nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia działalności placówki przedłożyć właściwemu kuratorowi oświaty następujące dokumenty:
1. zgłoszenie zawierające dane organizatora (w tym aktualny numer telefonu), formy organizowanego wypoczynku, adres miejsca placówki, informację o liczbie uczestników, liczbie turnusów oraz ich terminie;
2.imienny wykaz kadry pedagogicznej i medycznej wraz z kserokopiami zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje (poświadczone za zgodność z oryginałem);
3.program pracy z dziećmi i młodzieżą, zawierający planowaną pracę wychowawczą);
4.karty kwalifikacyjnej obiektu (z wyjątkiem wyjazdów zagranicznych i obozów wędrownych);
5.w przypadku obozów wędrownych – przebieg trasy;
6.informację o sposobie zapewniania opieki medycznej;

Jeśli organizator wypoczynku złoży wszystkie wymienione wyżej dokumenty w wymaganym terminie (z 14 dniowym wyprzedzeniem), otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku, co jest podstawą do rozpoczęcia jej działalności.

oprócz tego musi być kierownik placówki wypoczynku (posiadajacy na to papiery)
oraz wychowawcz jezeli bedzie to czynny nauczyciel nie musi miec kursów natomiast w innym przypadku należy ukończyć kurs wychowawcy kolonii(trwo on 10 godzin.)

Umówiłam sie na spotkanie w kuratorium w poniedziałek bede wiedziała juz wszystko.

lista osób uczestnicząca w szkoleniu

część

http://www.mgip.gov.pl/Li...ault.htm?Page=3

kto jest upoważniony do przeprowadzania szkoleń bhp? - pyta internauta

Departament Warunków Pracy informuje, że przepisami upoważniającymi określone jednostki organizacyjne do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp są przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.). Przepisy te określają zarówno rodzaje jednostek organizacyjnych, jak i wymagania stawiane im.

Jednostkami organizacyjnymi, które mogą prowadzić działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na zlecenie pracodawców są w szczególności:

ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
placówki naukowe i naukowo-badawcze,
inne jednostki organizacyjne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek,
jednostki prowadzące działalność szkoleniową, nie obejmującą prowadzenia szkoły lub placówki, na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej; jednostki prowadzące taką działalność nie muszą uzyskiwać wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (wpis taki jest konieczny, gdy określona jednostka prowadzi szkołę lub placówkę zajmującą się działalnością szkoleniową w dziedzinie bhp).
Zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej, pracodawcy oraz jednostki prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bhp zobowiązani są zapewnić wykładowców o wysokich kwalifikacjach. Osoby fizyczne prowadzące taką działalność szkoleniową powinny prezentować również wysokie kwalifikacje z dziedziny bhp.

Wykładowca powinien zatem posiadać m.in. ukończone aktualne szkolenie w dziedzinie bhp, którego zakres i poziom są wystarczające do prowadzenia wykładów zgodnie z programem szkolenia. Istotne są również umiejętności dydaktyczne wykładowcy zapewniające efektywność szkolenia.

Prowadzenie szkolenia okresowego można zlecić własnemu pracownikowi – inspektorowi do spraw bhp wykonującemu zadania służby bhp (poza wymienionymi w § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej). Musi on jednak posiadać określone kwalifikacje. Pracodawca powinien mieć przeświadczenie, że pracownik służby bhp posiada przygotowanie w zakresie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności jej przekazywania
w sposób zapewniający efektywność szkolenia.

Jeśli pracownik służby bhp podejmie się prowadzenia wykładów w ramach szkolenia w dziedzinie bhp – wówczas za te czynności (nie należące do jego obowiązków w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704) powinien otrzymać odrębne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie dotyczącej szkolenia, zawartej między stronami.

2004-08-20

ppozdrawiam
A

Platforma segreguje uczniów

batosza promowanie szkoły osiągającej najlepsze wyniki w nauce nie oznacza odstawania od poziomu nauki pozostałych szkół. W każdej szkole powinny być dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów, którzy chcieliby w nich uczestniczyć.
Dodatkowe dofinansowanie do najlepszych szkół nie jest złym pomysłem ani dyskryminacją innych szkół, pod warunkiem, że w pozostałych szkołach na terenie Naszego Powiatu uczniom nie brakuje pomocy dydaktycznych niezbędnych do kontynuowania nauki.
Biorąc jednak pod uwagę spełnianie standardów pozostałych szkół to zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (ze zmianami ustawą z 1998 roku) to pozostałe (nie wyróżnione szkoły) standardy te spełniają.

W Waszych postach zauważyć można następujący podział:
dobrze wyposażone, dysponujące większymi środkami pieniężnymi szkoły - wysoki poziom nauki
gorzej wyposażone szkoły, dysponującymi mniejszymi zasobami finansowymi - niski poziom nauki

Nie ilość środków pieniężnych dysponowanych przez szkołę decyduje o poziomie nauki. Weźmy pod uwagę np. tzw. "Emilkę", która jest nowoczesną szkołą, posiadającą nowoczesny sprzęt, dwie niedawno otwarte sale gimnastyczne, ogromną możliwość organizacji czasu wolnego...do której wpisowe (jeszcze jak ja tam chodziłam wynosiło 200 zł!!!!). Jest to szkoła wynajmująca sale gimnastyczne i dydaktyczne (prowadzone sa w niej zajęcia sportowe klubów sportowych, w salach dydatktycznych prowadzone sa zajęcia kursów i m.in. zaocznych techników)...a jednak przy porównaniu osób, które podchodza do egzaminu maturalnego, oraz liczbą osób które tego egzaminu nie zdają (z tej szkoły) w porównaniu np. do "Górnika" (który dysponuje mniejszą ilością środków finansowych) można stwierdzić, że "Emilka" nie jest szkołą mającą wysoki poziom nauczania.

Jak przeczytaliśmy wszyscy (co niektórzy chyba nieuważnie (czyt. Batosza)) nauczyciele, którzy najbardziej przyczynili się do tego stanu rzeczy otrzymywać będą tzw. dodatek motywacyjny, a więc w tej kwestii nie widzę problemu.
Osiągnięcie naprawde wysokiego poziomu w nauce jest zasługą zarówno nauczycieli uczących w tych szkołach jaki uczniów tych szkół oraz rodziców. Działalność nauczycieli nie jest więc działaniem na ich indywidualne, własne konto osiągnięć – jest to praca na wizerunek całej szkoły – m.in. właśnie uczniów, co daje im tzw. dobrą opinię. Przeznaczenie dodatkowych środków pieniężnych jest więc wynagrodzeniem ich ciężkiej pracy.
Wiadomo – lepiej wyposażone sale dydatyczne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (sks-y, czy koła zainteresowań) są pomocnymi narzędziami polepszającymi warunki kształcenia dzieci w szkołach.
Jeżeli szkoły osiągają niższy bądź też po prostu niski poziom nauczania to to nie jest w 100% wina PO!!!!!!!!!!! Świadczy to tylko o braku chęci z ich strony oraz o tym, że im nie zależy na dodatkowych środkach pieniężnych oraz na wyróżnieniach.
Dofinansowanie szkoły osiągającej najwyższy poziom w nauce jest więc zarówno formą docenienia jej ciężkiej pracy ze strony władz miasta jak i bodźcem motywującym zarówno tę szkołę do dalszej ciężkiej pracy jak i pozostałe szkoły do podwyższania swojego poziomu w nauce i nie jest to dzielenie uczniów i nauczycieli na lepszych i gorszych.

Krytyczny z tego co piszesz tzn., że uważasz iż wyborcy Gronicza nie głosowali na Niego samego, nie na jego program wyborczy (ponoć jak wynika z Twojego postu nawet go nie znali) ale poprostu głosowali przeciw Fiedorowiczowi. No cóż...... napewno lepiej znasz mentalność wyborców, lepiej wiesz czy zależało im żeby Gronicz był burmistrzem, czy poprostu żeby Fiedorowicz nie był burmistrzem.
Na sprawę dofinansowania szkół wyróżniających się wysokim poziomem nauki powinieneś spojrzeć troszkę bardziej apolitycznie.

Jednoosobowa firma szkoleniowa - dylematy!

A GDZIE JEST, ZE NIE??? Skoro firmy jednoosobowe dostaja wszelkie uprawnienia urzedowe???
No, we juz przestan sie upierac, bo przeciez masz czarno na bialym.....

Gita, spokojnie, TenToTamten potrafi namieszac.

Jeszcze znalazlam cos takiego.... choc to juz moze nie calkiem na temat (juz sie sama gubie przez tego OTRA! ) , ale po to, zebysmy byli pewni, ze nie potrza sie rejestrowac w zadnych kuratoriach.
No.

"Pytanie:

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania...(Dz. U. Nr 31, poz. 216) § 1 ust. 2 organizatorem szkolenia jest osoba prawna i fizyczna prowadząca działalność oświatową, wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy. Zgodnie z art. 68b ustawy osoba fizyczna może uzyskać taką akredytację.

Czy zgodnie z nowo wprowadzonym rozporządzeniem osoba prawna i fizyczna są zobowiązane do uzyskania takiej akredytacji aby prowadzić szkolenia okresowe z zakresu bhp?

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 9 marca 2006 r.

"Stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
Osoba prawna i fizyczna, spełniające kryteria określone w przepisach dotyczących szkoleń bhp i prowadzące działalność na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie są zobowiązane do uzyskania akredytacji, aby prowadzić szkolenia okresowe z zakresu bhp.
Proszę zwrócić uwagę, iż ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie dotyczy działalności oświatowej nie obejmującej prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r., na które Państwo się powołujecie jest aktem wykonawczym do ww. ustawy i nie dotyczy firm szkoleniowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 68a ustawy o systemie oświaty kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:
1) szkołach dla dorosłych;
2) placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Natomiast w myśl art. 68b placówki i ośrodki, o których mowa ww. pkt 2, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.
Akredytacja przyznawana jest przez kuratora oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka. Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które:
1) zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne;
2) zatrudniają wykwalifikowaną kadrę;
3) opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.

Mając na uwadze powyższe, przepisy te nie dotyczą działalności, o którą Państwo pytacie, jeśli prowadzicie Państwo działalność na podstawie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej.

"Nowe formy wychowania przedszkolnego &#8211; rozpo

Nowe formy wychowania przedszkolnego – rozporządzenie

Zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny to dwie nowe formy, w jakich
moŜe być prowadzone wychowanie przedszkolne. MoŜliwość ich tworzenia daje
„Rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania”, które
10 stycznia 2008 r. podpisała Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej.
Kryterium odróŜniającym obydwie formy jest częstotliwość prowadzenia w nich zajęć. W zespole
wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone tylko w niektóre dni tygodnia,
natomiast w punkcie przedszkolnym – przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ustalonych przerw.
Zadanie organu prowadzącego polega m.in. na ustaleniu formy i zasad funkcjonowania obu
rodzajów placówek. Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia wychowania przedszkolnego zarówno
w zespole wychowania przedszkolnego, jak i punkcie przedszkolnym, mogą być organizowane
w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.
Minimalny dzienny wymiar zajęć, w trakcie których będzie realizowana podstawa
programowa wychowania przedszkolnego lub wybrana część tej podstawy, wynosi 3 godziny,
a tygodniowy – 12 godzin. Organ prowadzący ustala dzienny wymiar godzin zajęć na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub jej wybranych części, a w przypadku
zespołu takŜe dni tygodnia, w których mają być prowadzone zajęcia.
Zadanie organu prowadzącego to równieŜ ustalenie organizacji obu nowych form
wychowania przedszkolnego, czyli określenie m.in.: nazwy zespołu lub punktu, miejsca jego
prowadzenia, celów i zadań oraz sposobów ich realizacji – ze szczególnym uwzględnieniem
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania
go do nauki w szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, naleŜy uwzględnić rodzaj i stopień
ich niepełnosprawności.
Z rozporządzenia wynika równieŜ, Ŝe organ prowadzący określa warunki przyjmowania
dzieci na zajęcia w zespole lub punkcie przedszkolnym, ich prawa i obowiązki, sposób sprawowania
nad nimi opieki, warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich, organizowania zajęć
dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej, terminy przerw w pracy oraz
zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie przedszkolnym realizuje program
edukacji przedszkolnej. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w kaŜdym roku szkolnym musi być
dokumentowana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie dziennika zajęć. Dziennik
powinien zawierać podstawowe informacje o dzieciach uczęszczających na zajęcia, ich obecności na
zajęciach oraz potwierdzenie przez nauczyciela odbycia zajęć w danym dniu.
2
***
Celem wprowadzanego rozporządzenia jest m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
w wieku 3-5 lat, szczególnie tych pochodzących z terenów wiejskich lub ze środowisk zaniedbanych
edukacyjnie. Wprowadzenie tego rozporządzenia uwzględnia zarówno potrzeby dzieci z tych
dzielnic wielkich miast, gdzie występuje zjawisko zagroŜenia dziedziczeniem wykluczenia
społecznego, jak i postulaty środowisk wiejskich, w których dzieci nie mają dostępu do edukacji
przedszkolnej.
W dotychczasowej praktyce wychowanie przedszkolne w tzw. formach „alternatywnych”
było prowadzone przez organizacje pozarządowe (m.in. Federację Inicjatyw Oświatowych, Fundację
Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego), które pozyskiwały środki finansowe z funduszy unijnych
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na realizację projektów
„Alternatywne formy edukacji przedszkolnej”.
Otworzenie moŜliwości prowadzenia lub dotowania przez gminy takich małych form
edukacji przedszkolnej stwarza szansę szybkiego zwiększenia odsetek dzieci objętych edukacją
przedszkolną. Jest to bardzo waŜne z punktu widzenia lepszego przygotowania dzieci do pójścia do
szkoły, szczególnie w perspektywie planu obniŜenia wieku obowiązku szkolnego. Zakładane jest
podjęcie przez MEN szerokich działań promujących otwieranie punktów i zespołów edukacji
przedszkolnej.
***
Rozporządzenie stanowi wykonanie upowaŜnienia zawartego w art. 14a ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Przepisy
wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie oświaty, uchwaloną w dniu 7 września 2007 r.
(Dz. U. Nr 181, poz. 1292), stworzyły gminom, innym osobom prawnym, a takŜe osobom
fizycznym, moŜliwość organizowania wychowania przedszkolnego w formach innych niŜ przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: MEN
http://www.men.gov.pl/ima...unikat_druk.pdf